مقالات ترجمه شده

بازه های اطمینان برای تفاضل بین دو میانگین

عنوان فارسی

بازه های اطمینان برای تفاضل بین دو میانگین


عنوان لاتین

Confidence intervals for the difference between two means

مشخصات کلی

سال انتشار 2008
کد مقاله 1079
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Computational Statistics & Data Analysis
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله سه بازه اطمینان را برای تفاضل بین دو میانگین، در زمانی که توزیعات غیرنرمال و واریانس آنها شناخته شده اند، با هم مقایسه می کند. بازه های اطمینان مورد نظر عبارتند از بازه اطمینان ولش ساترت ویت، بازه تطبیق پذیر، که به تست مقدماتی(پیش آزمون) برای تقارن توزیعات اصلی کمک می کند، و بازه اطمینان تطبیق پذیر، که به تست شاپیرو ویلک برای نرمال بودن مثل یک پیش آزمون کمک می کند. بازه های اطمینان تطبیق پذیر در صورتی از بازه ولش ساترت ویت استفاده می کنند که پیش آزمون در رد تقارن (یا نرمال بودن) برای هر دو توزیع ناتوان باشد؛ در غیر اینصورت، بازه اطمینان ولش ساترت ویت را برای داده های لگاریتم شده بکار برده و سپس بازه را به حالت اول برمی گردانیم. مقاله ما نشان می دهد که بازه تطبیق پذیر با پیش آزمون متقارن، بهترین پوشش را در میان سه بازه مورد نظر دارد. مطالعات شبیه سازی نشان می دهند که بازه تطبیق پذیر با پیش آزمون متقارن، همراه با بازه ولش ساترتویت برای توزیعات متقارن، اعمال می شود. بهرحال، برای توزیعات چوله ای، بازه با پیش آزمون متقارن بهتر از بازه ولش ساترت ویت انجام می شود.

چکیده لاتین

This paper compares three confidence intervals for the difference between two means when the distributions are non-normal and their variances are unknown. The confidence intervals considered are Welch–Satterthwaite confidence interval, the adaptive interval that incorporates a preliminary test (pre-test) of symmetry for the underlying distributions, and the adaptive interval that incorporates the Shapiro–Wilk test for normality as a pre-test. The adaptive confidence intervals use theWelch–Satterthwaite interval if the pre-test fails to reject symmetry (or normality) for both distributions; otherwise, apply the Welch–Satterthwaite confidence interval to the log-transformed data, then transform the interval back. Our study shows that the adaptive interval with pre-test of symmetry has best coverage among the three intervals considered. Simulation studies show that the adaptive interval with pre-test of symmetry performs as well as the Welch–Satterthwaite interval for symmetric distributions. However, for skewed distributions, the adaptive interval with pre-test of symmetry performs better than theWelch–Satterthwaite interval

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI