مقالات ترجمه شده

حذف کادمیوم (II) از محلول آبی توسط جاذب جدید کامپوزیت های فلئور-هیدروکسی آپاتیت

عنوان فارسی

حذف کادمیوم (II) از محلول آبی توسط جاذب جدید کامپوزیت های فلئور-هیدروکسی آپاتیت


عنوان لاتین

Removal of cadmium (II) from aqueous solution by a new adsorbent of fluor-hydroxyapatite composites

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4260
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ماده پیشرو فوق العاده کامپوزیت های فلئور-هیدروکسی آپاتیت (FHA) بوسیله روشی هیدروگرمایی با استفاده از سیلیکا حاوی فلئورین (F-SiO2) و آهک هیدراته (HL) به عنوان ماده خام تهیه می گردد. جاذب جدید FHA بدست آمده و به عنوان جاذب برای حذف Cd2+ بکار گرفته می شود. مجموعه ویژگی های جذب FHA برای حذف Cd2+ از محلول آبی در شرایط مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. تأثیر پارامترهای مختلف جذب نظیر pH محلول، غلظت اولیه Cd2+، دما و زمان تماس بر بهره وری جذب FHA برای Cd2+ مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان دهنده این است که فرآیند جذب با مدل ایزوترم لانگمیر و مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم مطابقت دارد. ثابت ایزوترم جذب لانگمیر متناظر با مقدار جذب، qm، برابر با 236.41 mg/g بدست می آید. پارامترهای ترمودینامیکی مختلف همانند ΔG0، ΔH0 و ΔS0 محاسبه گشته، که بیانگر ماهیت خود بخودی و گرماگیر فرآیند جذب می باشد. در شرایط مناسب، FHA جاذبی فوق العاده برای حذف Cd2+ از محلول آبی بوده و می توان تأیید نمود که مکانیزم جذب Cd2+ توسط FHA عمدتأ بوسیله تبادل یون و جذب شیمیایی تک لایه ای تعیین می گردد.

چکیده لاتین

The excellent precursor of fluor-hydroxyapatite composites (FHA) was prepared by hydrothermal method using fluorine-contained silica (F-SiO 2 ) and hydrated lime (HL) as raw materials. And a new adsorbent FHA was obtained and employed as an adsorbent for the removal of Cd 2 + from aqueous solution. Series of adsorption properties of FHA for the removal of Cd 2 + from aqueous solution were investigated at various conditions. The influence of different adsorption parameters, such as solution pH, initial concentration of Cd 2 + , temperature and contact time on the adsorption efficiencies of FHA for Cd 2 + were studied and discussed. The results showed that the adsorption process was in agreement with the Langmuir isotherm model and pseudo-second-order kinetic model. The Langmuir adsorption isotherm constant corresponding to adsorption amount, q m , was found to be 236.41 mg/g. Various thermodynamic parameters such as  G 0 ,  H 0 and  S ° were calculated, which indicated the spontaneous and endothermic nature of the adsorption process. At the appropriate conditions, FHA was an excellent adsorbent for the removal of Cd 2 + from aqueous solution. And it was confirmed that the adsorption mechanism of Cd 2 + by FHA was mainly determined by ion-exchange and monolayer chemical adsorption.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI