مقالات ترجمه شده

ترمودینامیک جذب، سینتیک و گرمای ایزوسیتریک جذب گلوله مالاکیت برپوسته برنجی اصلاح شده شیمیایی

عنوان فارسی

ترمودینامیک جذب، سینتیک و گرمای ایزوسیتریک جذب گلوله مالاکیت برپوسته برنجی اصلاح شده شیمیایی


عنوان لاتین

Adsorption thermodynamics, kinetics and isosteric heat of adsorption of malachite green onto chemically modified rice husk

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 4258
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله Desalination
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پوسته برنج واکنش داده با سود بعنوان یک جاذب با هزینه کم برای حذف مالاکیت از محلول در روش جذب بچ مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمایشات جذب بصورت تابعی از PH محلول، غلظت اولیه رنگ، زمان تماس و دما انجام شد. دریافتند که جذب بشدت به PH محیط بستگی دارد. مدل همدمای فروندلیش تناسب خوبی با داده های جذبی تعادلی نشان داد. انرژی آزاد متوسط (E) از مدل دابینین- رادوشکویچ تخمین زده شد که نشان داد مکانیسم اصلی که فرایند جذب را در بر می گیرد تبادل یون شیمیایی بود. سینتیک جذب از مدل شبه مرتبه دوم تبعیت می کرد و افزایش ثابت سرعت با افزایش دما دلالت بر ماهیت گرماگیر بودن جذب داشت. معادلات آرنیوس و آیرینگ برای بدست آوردن پارامترهای فعالسازی مانند انرژی فعالسازی (Ea) آنتالپی(∆H#) ، آنتروپی (∆S#) و انرژی آزاد (∆G#) فعالسازی برای سیستم جذبی می باشند. مطالعات ترمودینامیکی ماهیت خودبخودی و گرماگیربودن جذب مالاکیت توسط پوسته برنج واکنش داده را پیشنهاد کردند. گرمای ایزواستریک جذب (∆HX) همچنین از داده های تعادلی با استفاده از معادله کلازیوس – کلاپیرون تعیین شد. (∆HX) با افزایش بارگذاری بر روی سطح افزایش یافت که دلالت بر برهمکنشهای جانبی بین مولکولهای جذب شده رنگی داشت.

چکیده لاتین

Rice husk treated with NaOH was tested as a low cost adsorbent for the removal of malachite green from aqueous solution in batch adsorption procedure. The adsorption experiments were carried out as a function of solution pH, initial dye concentration, contact time and temperature. The adsorption was found to be strongly dependent on pH of the medium. The Freundlich isotherm model showed good fit to the equilibrium adsorption data. The mean free energy (E) estimated from the Dubinin–Radushkevich model indicated that the main mechanism governing the sorption process was chemical ion-exchange. The kinetics of adsorption followed the pseudo-second-order model and the rate constant increased with increase in temperature indicating endothermic nature of adsorption. The Arrhenius and Eyring equations were used to obtain the activation parameters such as activation energy (Ea), and enthalpy (ΔH#), entropy (ΔS#) and free energy (ΔG#) of activation for the adsorption system. Thermodynamic studies suggested the spontaneous and endothermic nature of adsorption of malachite green by treated rice husk. The isosteric heat of adsorption (ΔHX) was also determined from the equilibrium information using the Clausius–Clapeyron equation. ΔHX increased with increase in surface loading indicating some lateral interactions between the adsorbed dye molecules.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI