مقالات ترجمه شده

تشخیص الکتروشیمیایی پروکسید هیدروژن برای توسعه حسگر اصلاح شده فیلم پروتئینی

عنوان فارسی

تشخیص الکتروشیمیایی پروکسید هیدروژن برای توسعه حسگر اصلاح شده فیلم پروتئینی


عنوان لاتین

Hydrogen peroxide electrochemical detection for the development of protein film-modified sensor

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 3954
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Sensors and Actuators B: Chemical
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

یک حسگر الکترودی اصلاح شده فیلم نازک پروتئینی، که هر دو ویژگی توانایی کلی و ساده سازی در طراحی تشخیص بدون واکنش هیدروژن پراکسید با حساسیت و قابلیت اطمینان بالا در اینجا گزارش شده است. درون این وسیله الکترودی ماده فعال فیلم نانوکامپوزیت میوگلوبین و یون زرکونیوم – ذرات دی آنیون منوفسفات آدنوزین از طریق جذب تک لایه ای پروتئین تشکیل می شوند که بر روی یک سطح کربن شیشه ای با استفاده از تکنیک خود آرایی(خودتجمعی) ایجاد شده است. اصلاح الکترود به تسهیل سینتیک انتقال الکترون مستقیم پروتئین در پتانسیل فرمال E0' 3/12 میلی ولت نسبت به الکترود استاندارد هیدروژن(SHE) با PH=7 کمک می کند. در نتیجه پتانسیل بکاربرده شده در تعیین پروکسید هیدروژن از طریق کاهش می تواند به 7/3- میلی ولت جابجا شود، این یک ویژگی مفید برای کاربردهای بیشترمی باشد. علاوه بر این، پیکربندی الکترود پایداری کاربردی کافی برای سنجش ایجاد می کند. حد تشخیص 06/0 میکرومولار و محدوده کالیبراسیون خطی تا 47/148 میکرومتر پراکسید هیدروژن برای این حسگر حاصل شد. تست حسگرمی تواند در مدت یکماه دارای مقدار 7/91 درصد فعالیت آغازی را حفظ کند.

چکیده لاتین

A protein thin film-modified electrode sensor, that features both generalizability and simplicity in design toward reagentless detection of hydrogen peroxide with high sensitivity and reliability, is reported here. Within this electrode device, the film active material of the nanocomposite of myoglobin and zirconium (iv) ion-adenosine monophosphate dianion particles forming via monolayer adsorption of protein, is fabricated on a glassy carbon surface using self-assembly technique. The electrode modification helps in facilitating the direct electron transfer kinetics of protein at the formal potential (E◦) of 12.3mV versus SHE (pH 7.0). As a result, the potential applied in H2O2 determination through reduction can be shifted to −3.7 mV, a useful characteristic for further applications. Furthermore, the electrode configuration provides sufficient operational stability for sensing. Detection limit of 0.06M and the linear calibration range up to 148.47M H2O2 are obtained for this sensor. The sensor assay can retain a value of 91.7% initial activity within 1 month.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI