مقالات ترجمه شده

گرافن قرار گرفته بر روی نانوفیبرهای کامپوزیتی MnCo2O4 به روش الکتروریسی برای حسگرزیستی گلوکز

عنوان فارسی

گرافن قرار گرفته بر روی نانوفیبرهای کامپوزیتی MnCo2O4 به روش الکتروریسی برای حسگرزیستی گلوکز


عنوان لاتین

Electrospun graphene decorated MnCo2O4 composite nanofibers for glucose biosensing

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3968
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Biosensors and Bioelectronics
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

گرافن قرارگرفته بر روی نانوفیبرهای کامپوزیتی MnCo2O4 توسط الکتروریسی تهیه شده و سپس در اتمسفر آرگون کلسینه شده است. ویژگی های ساختاری و مورفولوژیکی GMCF ها با استفاده از پراش اشعه ایکس، طیف سنجی مادون قرمز فوریه، طیف سنجی رامان، طیف سنجی EDS ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی انتقالی انجام شد. در GMCF های سنتز شده، فعالیت کاتالیزوری ماده اسپینلی MnCo2O4 با هدایت قابل توجه گرافن ترکیب شده است. علاوه بر این، روش Electrospinning می تواند مواد MnCo2O4 را برای طراحی نانوساختارهایی با سطح مقطع بزرگ برای جلوگیری از تجمع نانو ذرات مغناطیسی به دست آمده پردازش کند. مواد به دست آمده به عنوان یک پلت فرم جدید برای حسگر زیستی گلوکز استفاده شده است. مطالعات الکتروشیمیایی نشان می دهد که حسگر زیستی توسعه یافته فعالیت الکتروکاتالیزوری عالی را نسبت به اکسیداسیون گلوکز در محدوده خطی گسترده ی از 0.005 تا 800 میلی مولار با حد تشخیص پایین 0.001 میلی مولار دارد.

چکیده لاتین

Graphene decorated MnCo2O4 composite nanofibers (GMCFs) were synthesized by electrospinning and subsequent calcination in an Ar atmosphere. The structural and morphological characterizations of GMCFs were performed using X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, energy-dispersive spectroscopy, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. The synthesized GMCFs combine the catalytic activity of spinel-type MnCo2O4 with the remarkable conductivity of graphene. In addition, electrospinning can process MnCo2O4 materials into nanosized architectures with large surface area to prevent magnetic nanoparticles from aggregating. The obtained GMCFs were applied as a novel platform for glucose biosensing. Electrochemical studies show that the developed biosensor exhibits excellent electrocatalytic activity towards glucose oxidation over a wide linear range of 0.005–800 µM with a low detection limit of 0.001 µM.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI