مقالات ترجمه شده

خصوصیات ایزوترم، سنتیکی و ترمودینامیکی جذب paclitaxel بر روی Diaion HP-20

عنوان فارسی

خصوصیات ایزوترم، سنتیکی و ترمودینامیکی جذب paclitaxel بر روی Diaion HP-20


عنوان لاتین

Isotherm, kinetic and thermodynamic characteristics of adsorption ofpaclitaxel onto Diaion HP-20

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4548
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Process Biochemistry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعات آزمایشگاهی ناپیوسته برای جذب پروتئین ضد سرطانی paclitaxel با استفاده از Diaion HP-20 انجام شد در حالی که پارامترهایی مانند غلظت اولیه paclitaxel ، زمان تماس و دمای جذب تغییر می کند. داده های آزمایشی با مدل های ایزوترم لانگمیر، فروندلیچ، تمکین و Dubinin-Radushkevich برازش شدند. مقایسه نتایج نشان داد که داده های آزمایشگاهی با مدل ایزوترم لانگمیر با بالاترین دقت در میان چهار مدل ایزوترم مورد نظر تطابق دارد. با تجزیه و تحلیل ایزوترم جذب، مشخص شد که ظرفیت جذب با افزایش دما افزایش می یابد و جذب paclitaxel بر روی HP-20 مطلوب و روند آن می تواند ماهیت فیزیکی داشته باشد. داده های سینتیکی حاصل شده برای جذبl paclitaxe بر روی HP-20 به خوبی با مدل شبه مرتبه دوم تطابق دارد و نفوذ درون ذره ای نقش مهمی را در جذب paclitaxel بر اساس مدل نفوذ درون ذره ای ایفا می کند. پارامترهای ترمودینامیکی، مانند آنتالپی استاندارد (∆H°)، آنتروپی استاندارد (∆S°) و انرژی آزاد گیبس (∆G°( مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فرآیند جذب paclitaxel بر روی HP-20 به صورت گرماگیر، غیر قابل برگشت، خود به خودی و توسط تعاملات آبگریزی می باشد.

چکیده لاتین

Batch experiment studies were carried out on the adsorption of the anticancer agent paclitaxel usingDiaion HP-20 while varying parameters such as initial paclitaxel concentration, contact time andadsorption temperature. The experimental data were fitted to the Langmuir, Freundlich, Temkin andDubinin-Radushkevich isotherm models. Comparison of results revealed that the Langmuir isothermmodel could account for the adsorption isotherm data with the highest accuracy among the four isothermmodels considered. From the analysis of adsorption isotherms, it was found that adsorption capacityincreased with increasing temperature and the adsorption of paclitaxel onto HP-20 was favorable andprocess could be physical in nature. The obtained kinetics data for paclitaxel adsorption onto HP-20agreed well with the pseudo-second-order model, and intraparticle diffusion played a dominated rolein pacltaxel adsorption according to the intraparticle diffusion model. Thermodynamic parameters, suchas standard enthalpy (H◦), standard entropy (S◦) and standard Gibbs free energy (G◦) change, wereinvestigated. The results indicated that the process of paclitaxel adsorption onto HP-20 was endothermic,irreversible, spontaneous and by hydrophobic interaction.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI