مقالات ترجمه شده

بررسی انرژی و اکسرژی سیستم تبرید جذب هیبریدی اثر دوگانه برای خنک کنندگی خورشیدی

عنوان فارسی

بررسی انرژی و اکسرژی سیستم تبرید جذب هیبریدی اثر دوگانه برای خنک کنندگی خورشیدی


عنوان لاتین

Energy and exergy investigation of a novel double effect hybrid absorption refrigeration system for solar cooling

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3584
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله international journal of hydrogen energy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از این پژوهش ارائه آنالیز انرژی و اکسرژی پیکربندی جدید سیستم خنک کننده جذب در منابع با آنتالپی کم می باشد. چرخه دو مرحله ای ارائه شده در این تحقیق با آب-آمونیاک عمل می کند. در این بررسی، مدلسازی و شبیه سازی پیکربندی ارائه شده انجام می پذیرد. همچنین، مدلی ترمودینامیکی بر اساس موازنه های انرژی و اکسرژی توسعه می یابد. نتایج عددی بدست آمده با نتایج متناظر با دستگاه متداول مورد مقایسه قرار می گیرد. تأکید زیادی بر تخمین عملکرد سیستم تبرید، بازده اکسرژی، تخریب اکسرژی کلی و تخریب اکسرژی در هر یک از اجزاء اساسی وجود دارد. پارامترهای آنالیز شده شامل ضریب عملکرد (COP)، برگشت ناپذیری و بازده اکسرژی است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عملکرد پیکربندی جدید بهتر از پیکربندی متداول دو مرحله ای می باشد. بعلاوه، این پیکربندی دمای عملیاتی کمتر، در حدود 60-120 ˚C را به جای 100-160 ˚C برای چرخه متداول امکانپذیر می سازد.

چکیده لاتین

The objective of this work is to present an energy and exergy analysis of a novel configuration of absorption cooling system operating at low enthalpy sources. The double stage cycle developed in the present work is operating with water-ammonia. In this investigation, modeling and simulation of the proposed configuration is attempted. Also, a thermodynamic model based on the energy and exergy balances is developed. The obtained numerical results obtained have been compared with those corresponding to the conventional machine. Great emphasis is given to the estimation of the refrigeration systems’ performance, the exergy efficiency, the global exergy destruction in the system and the exergy destruction in each of the main components. The analyzed parameters are the coefficient of performance (COP), the irreversibility and the exergetic efficiency. The results of the study reveal that the performance of the novel configuration is better than that of the two stage conventional configuration. Besides, it allows a lower operating temperature, about 60e120 C instead of 100e160 C for the conventional cycle.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI