مقالات ترجمه شده

پلیمر قالب یونی بر پایه سنسور پتانسیومتری برای تعیین ردیابی یون های کادمیوم (II)

عنوان فارسی

پلیمر قالب یونی بر پایه سنسور پتانسیومتری برای تعیین ردیابی یون های کادمیوم (II)


عنوان لاتین

Ion imprinted polymer based potentiometric sensor for the trace determination of Cadmium (II) ions

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4924
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله Arabian Journal of Chemistry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

الکترودهای انتخابی یون کادمیوم (II) بر پایه پلیمر قالب یون (IIP) به عنوان یونوفور جدید تهیه شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. الکترودهای انتخابی یونی (ISE) توسط پراکنده شدن ذرات کادمیوم (II) IIP در -2 نیتروفنیل اکتیل اتر به عنوان یک پلاستیسیزر (نرم کننده) تهیه شد و سپس آنها را در یک ماتریس پلیمری از پلی وینیل کلرید قرار داده شد. Cd(II) ISE یک پاسخ نرنست برای کادمیوم (II) در محدوده غلظت و با شیب شیب 29.9 mV در هر دهه نشان داد. حد آشکارسازی بود. الکترود پیشنهادی نشان دهنده انتخابی مناسب در مورد انواع مختلفی از کاتیون ها از جمله قلیا، خاک قلیایی، فلزات سنگین و گذار است. دقت الكترود پيشنهادي از طريق تجزيه و تحليل نمونه هاي آب اسپایک شده مورد بررسي قرار گرفت.

چکیده لاتین

A cadmium (II) ion selective electrode (ISE) based on an ion-imprinted polymer (IIP) as a novel ionophore has been prepared and studied. The ion-selective electrode (ISE) was prepared by dispersing cadmium (II) IIP particles in 2-nitrophenyloctyl ether as a plasticizer and then embedding them in a polyvinylchloride polymeric matrix. The Cd(II) ISE showed a nernstian response for cadmium (II) over the dynamic concentration range of 2.0 · 107–1.0 · 102 mol L1, with a slope of 29.9 mV per decade. The limit of detection was 1.0 · 107 M. The proposed electrode revealed good selectivity over awide variety of other cations including alkali, alkaline earth, heavy and transitionmetals.The accuracy of the proposed electrode was checked through the analysis of spiked water samples.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI