مقالات ترجمه شده

تعیین سریمتری پروپرانولول در فرم عمده دارویی و در قرص ها

عنوان فارسی

تعیین سریمتری پروپرانولول در فرم عمده دارویی و در قرص ها


عنوان لاتین

Cerimetric Determination of Propranolol in Bulk Drug Form and in Tablets

مشخصات کلی

سال انتشار 2003
کد مقاله 4736
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

دو روش ساده، دقیق و صریح برای تعیین پروپرانولول هیدروکلراید با سریم (4) سولفات تشریح می گردند. روش تیتریمتریک براساس اکسیداسیون دارو با یک مقدار معین اضافی سریم (4) سولفات و تیتراسیون برگشتی یا معکوس اکسیدان مصرف نشده با سولفات آمونیوم آهن است. در روش اسپکتروفوتومتری، سریم (4) سولفات غیرواکنشی با سولفات آهن 2 فرآوری شده و سولفات آهن 3 تولیدشده با تیوسیانات ترکیب شده ودر طول موج 480 نانومتر اندازه گیری می شود و سپس امکان تعیین میزان سریم (4) سولفات واکنش نداده را فراهم می آورد. درهر دو روش میزان اکسیدان واکنشی با محتوای دارومتناظراست. متغیرهای مختلف تاثیرگذار برواکنش میان پروپرانولول و سریم (4) سولفات موردمطالعه قرار گرفته و بهینه سازی گردید. در تیتراسیون، استوکیومتری واکنش که اساس و پایه محاسبات را شکل می دهد برقرار شد. قانون بیر در طول موج 480 نانومتر برای پروپرانول هیدروکلراید رعایت گردید. جذب مولار وحساسیت ساندل این روش به علاوه محدودیت های تشخیص و تعیین کمیت محاسبه شدند. مواد افزودنی مجاز در فرمولاسیون های دارویی با روش های پیشنهادی تداخل نداشتند. روش های توصیف شده به صورت موفقیت آمیزی برای تعیین پروپرانول هیدروکلراید در فرم عمده دارویی و در قرص ها به کار گرفته شدند.

چکیده لاتین

Two simple, accurate and precise methods are described for the determination of propranolol hydrochloride with cerium(IV) sulphate. The titrimetric method is based on the oxidation of the drug by a known excess amount of cerium(IV) sulphate and back titration of the unconsumed oxidant with ammonium ferrous sulphate. In the spectrophotometric method, the unreacted cerium(IV) sulphate is treated with iron(II) sulphate, and the iron(III) sulphate produced is complexed with thiocyanate and measured at 480 nm, thereby permitting the determination of the amount of unreacted cerium(IV) sulphate. In both procedures, the amount of the reacted oxidant corresponds to the drug content. Di erent variables a ecting the reaction between propranolol and cerium(IV) sulphate were studied and optimised. In titrimetry, the reaction stoichiometry which formed the basis for calculations was established. At 480 nm, Beer's law is obeyed for 0-5 g mL −1 of propranolol hydrochloride. The molar absorptivity and Sandell sensitivity of the procedure were calculated in addition to limits of detection and quanti cation. Excipients used as additives in pharmaceutical formulations did not interfere in the proposed procedures. The procedures described were successfully applied to the determination of propranolol hydrochloride in bulk drug form and in tablets.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI