مقالات ترجمه شده

تحقیقات برای فتوشیمی HBr و برم در سیاره زهره

عنوان فارسی

تحقیقات برای فتوشیمی HBr و برم در سیاره زهره


عنوان لاتین

Search for HBr and bromine photochemistry on Venus

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4928
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Icarus
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

HBr (1–0) R2 2605.8/6.2 cm −1 قوی ترین خط از قوی ترین پیوند HBr در هنگام جستجوی ما بر این گونه ها در سیاره زهره بوده است، مشاهدات با استفاده از IRTF ناسا در یک طیف سنج با شکاف کشیده و رزولوشن بالا CSHELL با قدرت تفکیک 104 × 4 انجام شد. 101 طیف سیاره زهره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فراوانی HBr اصلاح شده از 8- تا 5+ ppb متغیر بود. مقدار میانگین 1.2 ppb و انحراف معیار 2.5 ppb می باشد و عدم قطعیت میانگین 0.25ppb است. مقدار منفی یک خطای سیستماتیک در نظر گرفته شده است و حد بالاتر نسبت مخلوط HBr در ابرهای فوقانی سیاره زهره 1ppb تخمین زده شده است. از فراوانی های Co2 که به طور همزمان بازیافت شده برای توزیع یکنواخت HBr به ارتفاع 78km مربوط می شود. یک نسخه ساده از فتوشیمیایی برم شامل مدل فتوشیمایی (Krasnopolsky ,2012, Icarus 218, 230–246) می باشد. نورکافت HBr و واکنش آنها با O و H باعث کاهش نسبت مخلوط HBr در 70-80km می شود که با یک عامل 300 نسبت به 60km کمتر است. بازآزمایی داده های مشاهده شده با پروفایل محاسبه شده HBr یک حد بالاتر 20-70ppb برای HBr زیر 60km و عمق نوری هواسل از 0.7 تا 70 km و 3.84µm می دهد . شیمی برم ممکن است در سیاره زهره حتی در زیر حد بالا اثر داشته باشد با این حال اگر نسبت Cl/Br در اتمسفر سیاره زهره شبیه به آنچه در منظومه شمسی است باشد، HBr در حدود 1ppb در اتمسفر پایین تر است و شیمی برم ناچیز است. محاسبات ترمودینامیک بر اساس مدل سینتیک شیمیایی (Krasnopolsky 2013, Icarus 225, 570–580) HBr را به عنوان یک گونه عمده از برم در اتمسفر پایین تر پیش بینی می کند.

چکیده لاتین

HBr (1–0) R2 2605.8/6.2 cm −1 , the strongest line of the strongest band of HBr, was observed when search- ing for this species on Venus. The observation was conducted using the NASA IRTF and a high-resolution long-slit spectrograph CSHELL with resolving power of 4 ×10 4 . 101 spectra of Venus were analyzed, and the retrieved HBr abundances varied from -8 to + 5 ppb. Their mean value is -1.2 ppb, standard deviation is 2.5 ppb, and uncertainty of the mean is 0.25 ppb. The negative value presumes a systematic error, and the estimated upper limit of the HBr mixing ratio at the cloud tops of Venus is ∼1 ppb. From the simultaneously retrieved CO 2 abundances, this corresponds to an altitude of 78 km for the uniform dis- tribution of HBr. A simplified version of the bromine photochemistry is included into the photochemical model (Krasnopolsky 2012, Icarus 218, 230–246). Photolysis of HBr and its reactions with O and H de- plete the HBr mixing ratio at 70–80 km relative to that below 60 km by a factor of ≈300. Reanalysis of the observational data with the calculated profile of HBr gives an upper limit of 20–70 ppb for HBr below 60 km and the aerosol optical depth of 0.7 at 70 km and 3.84 μm. The bromine chemistry may be effective on Venus even under the observed upper limit. However, if a Cl/Br ratio in the Venus atmosphere is similar to that in the Solar System, then HBr is ≈1 ppb in the lower atmosphere and the bromine chemistry is insignificant. Thermodynamic calculations based on the chemical kinetic model (Krasnopolsky 2013, Icarus 225, 570–580) predict HBr as a major bromine species in the lower atmosphere.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI