مقالات ترجمه شده

جداسازی / پیش-تغلیظ مقادیر کم Pb (II) و Cd (II) با2- مرکاپتوبنزوتیازول آغشته به رزین Amberlite XAD 1180 و تعیین آنها توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله

عنوان فارسی

جداسازی / پیش-تغلیظ مقادیر کم Pb (II) و Cd (II) با2- مرکاپتوبنزوتیازول آغشته به رزین Amberlite XAD 1180 و تعیین آنها توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله


عنوان لاتین

Separation/preconcentration of trace Pb(II) and Cd(II) with 2-mercaptobenzothiazole impregnated Amberlite XAD-1180 resin and their determination by flame atomic absorption spectrometry

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4927
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Arabian Journal of Chemistry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

یک رزین جدید کیلیت، 2 –مرکاپتو بنزوتیازول بارگذاری شده، Amberlite XAD 1180 قبل از تشخیص با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی شعله، برای جداسازی و پیش تغلیظ یونهای Cd (II) و Pb (II) مورد استفاده قرار گرفت. pH مطلوب برای حفظ همزمان عناصر و بهترین روش برای شستشو برای شستشو همزمان آنها 5/9 و 2 مول بر لیتر HNO3 به ترتیب بود. حد تشخیص برای Cd (II) و Pb (II) 0.35 و 5.0 میکرو گرم بر لیتر بود. دقت روش هم با تحلیل مواد مرجع تصدیق شده (RM 8704 Buffalo river sediment) و هم انجام مطالعات بازیابی تایید شد.

چکیده لاتین

A new chelating resin, 2-mercaptobenzothiazole loaded Amberlite XAD-1180 was prepared and used for separation and preconcentration of Cd(II) and Pb(II) ions prior to their determinations by flame atomic absorption spectrometry. The optimum pH for simultaneous retention of the elements and the best elution means for their simultaneous elution were 9.5 and 2 mol L1 HNO3, respectively. The detection limits for Cd(II) and Pb(II) were 0.35 and 5.0 lg L1, respectively. The accuracy of the method was confırmed both by analyzing the certified reference material (RM 8704 Buffalo river sediment) and performing recovery studies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI