مقالات ترجمه شده

آماده سازی لیگنین پایدار شده ی با روش ارگانوسلوف نانو ظرفیت شیمیایی صفر آهن و عملکرد آن به عنوان الکترود گرانولار در سومین رفتار با فاضلاب خمیر و کاغذ

عنوان فارسی

آماده سازی لیگنین پایدار شده ی با روش ارگانوسلوف نانو ظرفیت شیمیایی صفر آهن و عملکرد آن به عنوان الکترود گرانولار در سومین رفتار با فاضلاب خمیر و کاغذ


عنوان لاتین

Preparation of organosolv lignin-stabilized nano zero-valent iron and its application as granular electrode in the tertiary treatment of pulp and paper wastewater

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4675
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

لیگنین اورگانوسلوف (Organosolv lignin) به عنوان تثبیت کننده برای سنتز نانو Bentonite-Lignin ظرفیت شیمیایی صفر آهن (BL-nZV). سپس FTIR,XRD,SEMو TEM برای مشخص سازی این مواد جدید انجام شده است.نتایج مشخص کرد که لیگنین اورگانوسلوف میتواند برای جلوگیری از تجمع صفر نانو ذره های آهن موثر باشد. BL-nZVI به عنوان ذرات الکترودها اعمال شده اند و یک سیستم الکترود سه بعدی با پوشش رودنیوم/ایریدیوم ورق های تیتانیوم شکل داده است و به عنوان فرآیند رفتار سوم جهت دفع فاضلاب خمیر و کاغر عمل می کند.بازده حذف تقاضای شیمیایی اکسیژن (COD) و رنگ پساب به عنوان نشانگرهای جهت چک عملکرد سیستم انتخاب شده اند.یافت شد که بازده حذف COD و رنگ به دانسیته جریان، زمان الکترولیز، فاصله ورق های الکترود، مقدار اولیه PH و دوز ذرات الکترود بستگی دارد.پارامترهای بهینه هر فاکتور همچنین به عنوان سری های آزمایش فاکتور تکی مشخص شده اند.تحت شرایط بهینه، بازده حذف COD و رنگ می تواند به ترتیب به 6/87% و 1/93% دست یابد.مکانیزم ممکن سیستم الکترود 3D با ذرات الکترود BL-nZV برای معالجه پسماند پالپ و کاغذ پیشنهاد شده است.

چکیده لاتین

Organosolv lignin was used as stabilizer to synthesize Bentonite-Lignin nano zero-valent iron (BL-nZVI). Then FTIR, XRD, SEM and TEM were carried out to characterize this new material. Results proved that organosolv lignin can effectively prevent the aggregation of nano zero-valent iron particles. BL-nZVI was applied as particle electrodes and formed a three-dimensional (3D) electrode system with ruthenium/iridium coated titanium plates and acted as tertiary treatment process to dispose the pulp and paper secondary wastewater. The removal efficiency of the chemical oxygen demand (COD) and color of the effluent were selected as indicators to check the performance of the system. It was found that the removal efficiency of COD and color depended on the current density, electrolysis time, distance of electrode plates, initial pH value and particle electrode dosage. The optimal parameters of each factor were also determined by a series of single factor experiments. Under the optimum conditions, removal efficiency of COD and color can reach 87.6% and 93.1% respectively. Possible mechanism of the 3D electrode system with BL-nZVI particle electrodes for treatment of pulp and paper wastewater was also proposed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI