مقالات ترجمه شده

تأثیر پلیمر XC بر خواص قرص فیلتر سیالات سوراخ کننده و خسارات تشکیل

عنوان فارسی

تأثیر پلیمر XC بر خواص قرص فیلتر سیالات سوراخ کننده و خسارات تشکیل


عنوان لاتین

The Influence of XC-Polymer on Drilling Fluid Filter Cake Properties and Formation Damage

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4929
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 26
نام مجله Petroleum & Environmental Biotechnology
نشریه JPEB
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

شناخت خواص قرص فیلتر برای انتخاب صحیح سیالات سوراخ کننده که مشکلات ایجاد منفذ مانند خسارات تشکیل را محدود کند، بسیار ضروری است. شناخت صحیح خواص قرص فیلتر امکان مدیریت مؤثر فرایند تولید هیدروکربن را فراهم می کند. این تحقیق با هدف بررسی تجربی تأثیر غلظت های مختلف پلیمر XC بر خواص قرص فیلتر، موادی که بر اثر فیلتر از بین می روند و خسارات تشکیل برای انتخاب غلظت اپتیموم پلیمر XC انجام شد. فیلتر فشار بالا- دما بالا (HPHT) که با صفحه سرامیکی فشرده شده بود برا هدایت جریان در این تحقیق استفاده شد. هفت نمونه از سوراخ کننده های بر پایه آب در این تحقیق به کار ررفتند. این ترکیبات شیمیایی قرص فیلتر با استفاده از توصیفگر میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که غلظت اپتیموم پلیمر XC در این تحقیق 1.0 lb/bbl (1 g/ 350 ml) بود، همچنین مشاهده شد که 1g پلیمر XC در 350 ml از سیال سوراخ کننده برای کاربرد مناسب اپتیموم تغییر شکل ماده مناسب است. اگر بیشتر از 2g پلیمر XC اضافه شود، سیال خاصیتش را از دست می دهد و تقریباً بی حرکت می شود. بنابراین، در غلظت 1.0 g از پلیمر XC کاهش کمتری در نفوذپذیری صفحه سرامیکی وجود دارد. دراین غلظت ها، کاهش کمتری در نفوذپذیری صفحه سرامیکی و خواص خوب قرص فیلتر دیدیم. به علاوه، این یک شناساگر برای حسارات کمتر تشکیل در این غلظت از پلیمر XC است.

چکیده لاتین

The filter cake characterization is very essential for doing well selection of the drilling fluids that eliminates the drilling problems such as formation damage. A correct knowledge of filter cake properties gives petroleum engineers a tool for efficiently managing hydrocarbon production process of a field. This study aimed to experimentally investigate the effect of different concentration of XC-Polymer on filter cake properties, filtrate loss and formation damage to select the optimum concentration of the XC-Polymer. High Pressure-High Temperature (HPHT) filter press with ceramic disk device was used to conduct these experiments. Seven samples of water-based drilling were used in this study. The chemical compositions of the filter cake were described by using Scanning Electron Microscopy (SEM). The results show that the optimum concentration of the XC-Polymer in current study is 1.0 lb/bbl (1 g/ 350 ml); it was observed that 1g XC-Polymer per 350 ml of the drilling fluid is sufficient for appropriate optimum rheological efficiency. However, if more than 2 g. of XC-Polymer is added, the fluid loses its property and becomes almost immobile. Thus, at 1.0 g of the XC-Polymer concentration there is a less reduction in permeability of the ceramic disk. At this concentration, we got less reduction in permeability of ceramic disk and good properties of the filter cake. In addition, this is an indicator of less formation damage at this concentration of XC-Polymer.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI