مقالات ترجمه شده

مقاله isi صنایع غذایی با ترجمه

دانلود مقاله صنایع غذایی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع غذایی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله صنایع غذایی با ترجمه ، دانلود مقالات صنایع غذایی با ترجمه ، مقاله صنایع غذایی با ترجمه ، مقالات صنایع غذایی با ترجمه ، ترجمه مقاله صنایع غذایی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

In vitro digestibility, protein composition and techno-functional properties of Saskatchewan grown yellow field peas (Pisum sativum L.) as affected by processing

2017
2657
word
36
رایگان

عنوان لاتین

Extraction, physicochemical characteristics and functional properties of Mung bean protein

2017
2655
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Pistachio nuts: composition and potential health benefits

2012
2654
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Challenges and issues concerning mycotoxins contamination in oil seeds and their edible oils: Updates from last decade

2017
2653
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Migration of phthalates, alkylphenols, bisphenol A and di(2-ethylhexyl)adipate from food packaging

2012
2482
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Migration of di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) and di-nbutylphthalate (DBP) from polypropylene food containers

2017
2481
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Microbial production of citric acid

2010
2480
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Effects of partial replacement of corn grain with lactose in calf starters on ruminal fermentation and growth performance

2017
2478
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications: Types of Biopolymer and Nano-sized Filler

2014
2013
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Kinetic Modeling of Food Quality: A Critical Review

2008
1771
word
34
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI