مقالات ترجمه شده

رشد دانه های سویا در غلظتهای تروپوسفری اوزون در آینده سبب کاهش انتقال بخار آب از پوشش گیاهان و کاهش تخلیه و فرسایش آب موجود در خاک می گردد.

عنوان فارسی

رشد دانه های سویا در غلظتهای تروپوسفری اوزون در آینده سبب کاهش انتقال بخار آب از پوشش گیاهان و کاهش تخلیه و فرسایش آب موجود در خاک می گردد.


عنوان لاتین

Growth of soybean at future tropospheric ozone concentrations decreases canopy evapotranspiration and soil water depletion

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 4275
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Environmental Pollution
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

اوزون تروپوسفری در بسیاری از مناطق کشاورزی در حال افزایش می باشد که سبب کاهش یافتن قدرت هدایت دریچه ای و جرم کل گونه های حساس محصولات کشاورزی می گردد. این اثرات فیزیولوژیکی حاصل از اوزون، تغییراتی را در نرخ انتقال بخار آب و به دنبال آن سیکل آبی زمین پیش بینی می کند به خصوص در مورد بخشهای داخلی مناطق درون قاره ای. مسیرهای رشد دانه های سویا با اوزون مورد ضدعفونی قرار گرفته که سبب به دست آمدن غلظتهای با فراوانی بسیار بالا در پنج فصل رشد در زمینهایی با شرایط باز و در ارتباط مستقیم با هوا گردیده است. فصل میانی و معتدل در غلظت اوزون دچار افزایش شده که این افزایش بین فصول رشد از 22 تا 37 درصد بالای غلظتهای زمینه ای و پایه ای تغییر می نماید. هدف از این آزمایش و پژوهش، مورد آزمون قرار دادن اثرات آینده اوزون روی مصرف آب و جریان انرژی در اکوسیستمهای مربوط به محصولات کشاورزی می باشد. افزایش یافتن اوزون موجب کاهش انتقال بخار آب از پوشش گیاهان می شود که این مهم سبب کاهش یافتن مصرف آب تا بالای 15 درصد در سالهایی که میزان اوزون بالا باشد می گردد و به دنبال آن سبب تقلیل یافتن خروج و از دست رفتن آب موجود در خاک خواهد شد. علاوه بر این یکی از نتایج استفاده از اوزون افزایش یافتن محسوس جریان گرما در تمام مدت سال است که نشان دهنده افزایش طول مدت روز بوده که موجب افزایش حرارت پوشش گیاهی تا بالای 7 درجه سانتی گراد می گردد.

چکیده لاتین

Tropospheric ozone is increasing in many agricultural regions resulting in decreased stomatal conductance and overall biomass of sensitive crop species. These physiological effects of ozone forecast changes in evapotranspiration and thus in the terrestrial hydrological cycle, particularly in intercontinental interiors. Soybean plots were fumigated with ozone to achieve concentrations above ambient levels over five growing seasons in open-air field conditions. Mean season increases in ozone concentrations ([O3]) varied between growing seasons from 22 to 37% above background concentrations. The objective of this experiment was to examine the effects of future [O3] on crop ecosystem energy fluxes and water use. Elevated [O3] caused decreases in canopy evapotranspiration resulting in decreased water use by as much as 15% in high ozone years and decreased soil water removal. In addition, ozone treatment resulted in increased sensible heat flux in all years indicative of day-time increase in canopy temperature of up to 0.7 C.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI