مقالات ترجمه شده

تجزیه و تحلیل ANP وSWOT مبتنی بر تاپسیس فازی برای برنامه ریزی انرژی ترکیه

عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل ANP وSWOT مبتنی بر تاپسیس فازی برای برنامه ریزی انرژی ترکیه


عنوان لاتین

An ANP and fuzzy TOPSIS-based SWOT analysis for Turkey’s energy planning

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 5012
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 30
نام مجله Renewable and Sustainable Energy Reviews
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

برنامه ریزی انرژی شامل یک فرآیند دائمی از ارزیابی مجدد راهبردهای جایگزین انرژی می باشد. مقامات مسئول برنامه ریزی و مدیریت انرژی باید استراتژی های خود را با توجه به راه حل های جایگزین جدید و بهبود یافته بر اساس معیارهای پایداری تنظیم کنند. در این تحقیق، یک روش ترکیبی یکپارچه برای تحلیل بخش انرژی ترکیه با استفاده از تحلیل های نقطه قوتها ، ضعفها ، فرصتها و تهدیدها (SWOT) ،فرایند شبکه تحلیلی (ANP) و تکنیک فازی وزن برای روش عملکرد بر اساس مشابهت به راه حل ایده‌آل (تاپسیس) در تدوین و به طور کلی تجزیه و تحلیل جایگزین ها و اولویتهای استراتژی انرژی پیشنهاد می شود. روش شناسی پیشنهادی در این مطالعه، شناسایی معیارها و زیرمعیارهای مربوطه را با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT امکان پذیر می سازد. سپس، رویکرد ANP، که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره محبوب (MCDM) است، برای تعیین وزنهای هر یک از عوامل و زیر عوامل SWOT استفاده می شود. در نهایت روش شناسی تاپسیس فازی برای اولویت بندی استراتژی های جایگزین انرژی به کار گرفته می شود. ما در مورد نتایج به دست آمده برای توسعه استراتژی های درازمدت جایگزین انرژی بحث می کنیم. نتایج نشان داد که تبدیل کردن کشور به یک قطب انرژی و یک ترمینال انرژی با استفاده موثر از موقعیت جغرافیایی و استراتژیک در داخل چارچوب همکاری منطقه ای مهمترین اولویت است. از سوی دیگر، به نظر می رسد استفاده از فناوری های انرژی هسته ای در استراتژی های تامین انرژی، کمترین اولویت مورد توجه را دارند.

چکیده لاتین

Energy planning involves a perpetual process of reevaluating alternative energy strategies. Authorities responsible for energy planning and management have to adjust their strategies according to new and improved alternative solutions based on the sustainability criteria. In this study, we propose an integrated hybrid methodology for the analysis of Turkey’s energy sector using Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis, Analytic Network Process (ANP) process, and weighted fuzzy Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to formulate and holistically analyze the energy strategy alternatives and priorities. The methodology proposed in this study allowed identifying the relevant criteria and sub-criteria using a SWOT analysis. Then, ANP approach, which is one of the popular multi-criteria decision making (MCDM) methods, is employed to determine the weights of each SWOT factors and sub-factors. Finally, fuzzy TOPSIS methodology is conducted to prioritize alternative energy strategies. We discuss the obtained results for the development of long-range alternative energy strategies. The results showed that turning the country into an energy hub and an energy terminal by effectively using the geo-strategic position within the framework of the regional cooperation is the most important priority. On the other hand, using the nuclear energy technologies within the energy supply strategies found to be the least favored priority.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI