مقالات ترجمه شده

ظرفیت مشاركت برای مدیریت زنجیره تامین پایدار : شرکت های کوچک و متوسط در مکزیک

عنوان فارسی

ظرفیت مشاركت برای مدیریت زنجیره تامین پایدار : شرکت های کوچک و متوسط در مکزیک


عنوان لاتین

Collaboration capacity for sustainable supply chain management: small and medium-sized enterprises in Mexico

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 5015
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله Journal of Cleaner Production
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پایداری نیاز به ابتکارات چندين ذینفع دارد؛ از این رو، الزام اجرای رویکردهای مدیریت پایدار، ظرفیت بازیگران مختلف برای همکاری با یکدیگر است. این تحقیق، یک مدل نظری از ظرفیت همکاری را به عنوان یک ساختار سازمانی چند بعدی برای سنجش عملکرد تولید پاک در زنجیره های عرضه مورد آزمایش قرار داد. این ساختار، عملیات، مشاركت و ارتباطات روتين (جاری) شرکت های کوچک و متوسط را برای طراحی، پیاده سازی و انتقال نتایج پروژه های تولید پاک، اندازه گیری می کند. ارزیابی متمرکز بر ظرفیت همکاری 177 تامین کننده مي¬باشد که در برنامه تامین پايدار مکزیک از سال 2005 تا 2008 شرکت داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که چگونه ظرفیت همکاری تامین کننده تحت تاثیر ویژگی های كارخانه ها و مدیران، مانند بخش فني، تعداد مدیران شرکت کننده و مشخصات آنها قرار ميگيرد. پس از استدلال تئوری همکاری، یافته های تجربی از این مفهوم حمایت می کنند که همکاری می تواند با تقویت ظرفیت جذب دانش، ساختن راه حل ها و ایجاد انگیزه در فعالیت های اطراف مشکل یا هدف جاري مانند تولید پاک، به پویایی درون سازمانی کمک کند. بنابراین، ظرفیت همکاری برای اجرای موثر تولید پاک ضروری است. چنین اقدامات تولید پاک، مزایای رقابتی برای مدیریت زنجیره تامین را فراهم می آورد.

چکیده لاتین

Sustainability calls for multi-stakeholder initiatives; hence a requirement for implementing sustainable management approaches is the capacity of different actors to collaborate with each other. This research tested a theoretical model of collaboration capacity as a multi-dimensional organisational construct to gauge cleaner production implementation within supply chains. The construct measured operational, cooperative, and communicative routines of small and medium-sized firms to design, implement and communicate the results of cleaner production projects. Assessment focused on the collaboration capacity of 177 suppliers that participated in the Mexican Sustainable Supply Programme from 2005 to 2008. The results of the study revealed how a supplier’s collaboration capacity is influenced by characteristics of firms and managers, such as the firm’s sector, the number of participating managers and their profiles. Following collaboration theory reasoning, the empirical findings support the notion that collaboration may contribute to inter-organisational dynamics by strengthening knowledge absorption capacity, structuring solutions, and motivating activity around a commonly defined problem or goal such as cleaner production. Therefore, collaboration capacity is essential for effective implementation of cleaner production. Such cleaner production actions provide competitive advantages for sustainable supply chain management.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI