مقالات ترجمه شده

مسئولیت سازمان زیست محیطی در ارزیابی سرمایه گذاری : یک مدل برنامه نویسی چند هدفه جایگزین

عنوان فارسی

مسئولیت سازمان زیست محیطی در ارزیابی سرمایه گذاری : یک مدل برنامه نویسی چند هدفه جایگزین


عنوان لاتین

Environmental corporate responsibility for investments evaluation: an alternative multi-objective programming model

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 5017
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Science Business Media
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بحران مالی و اقتصادی فعلی، و همچنین رشد فشارهای محیطی، الگوهای سنتی توسعه را به طور جدی زیر سوال می برند. نیاز به توسعه مدل های جایگزین قادر به پاسخگویی به وضعیت اقتصادی فعلی از طریق بهره برداری از الگوهای پایدار، اهمیت حیاتی دارد. نوآوری این مطالعه فعلی، ترکیب مسئولیت سازمان انرژی و زیست محیطی (EECR) در تصمیم گیری است، به ویژه از توسعه یک مدل جدید برای ارزیابی سرمایه گذاری حمایت می کند. یک مدل برنامه نویسی دو هدفه برای ارائه پرتفلیوهای بهینه پارتو (مجموعه پارتو) بر اساس ارزش فعلی خالص پروژه ها و نمره EECR شرکت ها معرفی شده است. یک روش تصمیم گیری سیستماتیک با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و برنامه ریزی چند هدفه نیز برای حل و فصل عدم قطعیت ذاتی در ضرایب توابع هدف توسعه داده شده است. توان مجموعه پارتو به عنوان یک کل، و همچنین توان پارتو منحصربفرد پرتفلیوی بهینه نیز ارزیابی می شود. رویکرد پیشنهادی، سازمان های بانکی و موسسات را برای انتخاب شرکت هایی که برای حمایت مالی و اعتبار دادن درخواست می کنند، در قالب EECR خود، تسهیل می کند. در نهایت، یک کاربرد گویای واقعی از مدل پیشنهادی ارائه شده است.

چکیده لاتین

Current financial and economic crisis, as well as growing environmental pressures put seriously under question traditional development patterns. The need to develop alternative models able to address current economic situation through the exploitation of sustainable patterns is of crucial importance. The innovation of this current study is the incorporation of energy and environmental corporate responsibility (EECR) in decision making, supporting particularly the development of a new model for investment evaluation. A bi-objective programming model is introduced in order to provide the Pareto optimal portfolios (Pareto set) based on the net present value of projects and the EECR score of firms. A systematic decision making approach using Monte Carlo simulation and multi-objective programming is also developed in order to deal with the inherent uncertainty in the objective functions’ coefficients. The robustness of the Pareto set as a whole, as well as the robustness of the individual Pareto optimal portfolios is also assessed. The proposed approach facilitates banking organizations and institutions to the selection of firms applying for financial support and credit granting, within the frame of their EECR. Finally, an illustrative real-world application of the proposed model is presented.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI