مقالات ترجمه شده

جانمایی تاسیسات و بهینه سازی زنجیره تامین برای یک پالایشگاه زیستی

عنوان فارسی

جانمایی تاسیسات و بهینه سازی زنجیره تامین برای یک پالایشگاه زیستی


عنوان لاتین

Facility Location and Supply Chain Optimization for a Biorefinery

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 4291
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله American Chemical Society
نشریه IECR
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله یک روش سیستماتیک برای برنامه ریزی تولید بهینه و جانمایی تاسیسات بک پالایشگاه زیستی ارائه می دهد. یک نمایش ساختاری ابتدا توسعه داده می شود که شامل منابع تغذیه زیست توده، مرکز فعالیتهای پیش پردازش توزیع شده، و امکانات پردازش متمرکز می باشد تا محصولات مطلوب و محصولات فرعی تولید کند. فرمولبندی بهینه سازی توسعه داده می شود تا رنجیره تامین بهینه، اندازه، استراتژی های عملیاتی، و جانمایی پالایشگاه زیستی و امکانات مرکز فعالیت پیش پردازش را مشخص کنند. مدل به شکل همزمان انتخاب بهینه پیکربندیهای مختلف مشخص شدن پیکربندی موقعیت خاص(متمرکز و / یا توزیع شده)، انتخاب زیست توده، و امکانات پردازش را مشخص می کند تا یکی با ماکزیمم سود کلی خالص را معین کمد. تابع ضمنی فروش و هزینه های کلی برای تغذیه، هزینه های حمل و نقل، هزینه های سرمایه گذاری برای امکانات، و هزینه های عملیاتی امکانات را مشخص می کند. مدل هم چنین رفتار غیرخطی اقتصادمدار توابع سرمایه- هزینه را مشخص می کنند که با استفاده از مدلهای فصلی دوباره فرمولبندی می شوند تا ارتباط های همگرا را حاصل نماید تا یک راه حل بهینه وسیع را ضمانت نماید. مدل پیشنهادی برای دو مورد مطالعاتی به کار رفته است.

چکیده لاتین

This paper presents a systematic approach for the optimal production planning and facility placement of a biorefinery. A structural representation is first developed to include sources of biomass feedstock, distributed preprocessing hubs, and centralized processing facilities to produce desired products and byproducts. An optimization formulation is developed to determine the optimal supply chain, size, operational strategies, and location of the biorefinery and preprocessing hub facilities. The model considers simultaneously the optimal selection of different configurations considering the specific location configuration (centralized and/or distributed), selection of biomass, and processing facilities to determine the one with the maximum overall net profit. The objective function considers the overall sales and the costs for the feedstocks, transportation costs, capital costs for the facilities, and the operational costs for the facilities. The model also considers nonlinear economy-of-scale behavior of the capitalcost functions that are reformulated using disjunctive models to yield convex relationships to guarantee a global optimal solution. The proposed model was applied to two case studies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI