مقالات ترجمه شده

مقاله صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، دانلود مقاله بیس صنایع ، دانلود ترجمه مقالات صنایع ، دانلود مقاله ISI صنایع ، ترجمه مقاله صنایع ، مقالات isi صنایع با ترجمه و گرایش های رشته صنایع را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Managing sustainability with the support of business intelligence: Integrating socio-environmental indicators and organisational context

2009
3165
word
41
رایگان

عنوان لاتین

A multi-period supply chain design with product life cycle considerations

2013
3166
word
14
رایگان

عنوان لاتین

A robust optimization model for the design of a cardboard closedloop supply chain

2017
3167
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Ranking efficient DMUs using cooperative game theory

2017
3345
word
32
رایگان

عنوان لاتین

Performance assessment of human resource by integration of HSE and ergonomics and EFQM management system

2017
3521
word
20
رایگان

عنوان لاتین

An easy method to derive EOQ and EPQ inventory models with backorders

2010
3762
word
5
رایگان

عنوان لاتین

A New EPQ Model with Considering Preventive Maintenance, Imperfect Product, Shortage and Work in Process Inventory

2011
4287
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Application of Evaluation Lines in Project Planning and Control

2013
4289
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI