مقالات ترجمه شده

مقاله صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، دانلود مقاله بیس صنایع ، دانلود ترجمه مقالات صنایع ، دانلود مقاله ISI صنایع ، ترجمه مقاله صنایع ، مقالات isi صنایع با ترجمه و گرایش های رشته صنایع را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Analysis of Queuing System for Restaurant Using Arena Simulation Software

2017
5013
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A classification scheme of erroneous behaviors for human error probability estimations based on simulator data

2017
5014
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Collaboration capacity for sustainable supply chain management: small and medium-sized enterprises in Mexico

2014
5015
word
22
رایگان

عنوان لاتین

A data mining model to identify inefficient maintenance activities

2013
5016
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Environmental corporate responsibility for investments evaluation: an alternative multi-objective programming model

2015
5017
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Human Error and Disturbance Occurrence in Manufacturing Systems (HEDOMS): A Framework and a Toolkit for Practical Analysis

2000
5018
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Human reliability analysis of the Tokai-Mura accident through a THERP–CREAM and expert opinion auditing approach

2016
5019
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Milk Run Logistics: Literature Review and Directions

2011
5020
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI