مقالات ترجمه شده

مقاله صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، دانلود مقاله بیس صنایع ، دانلود ترجمه مقالات صنایع ، دانلود مقاله ISI صنایع ، ترجمه مقاله صنایع ، مقالات isi صنایع با ترجمه و گرایش های رشته صنایع را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A branch-and-cut-and-price algorithm for the cumulative capacitated vehicle routing problem

2014
2098
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Numerical simulation of evacuation in a subway station

2016
2107
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Experimental research on identification of ground-borne noise from subway lines based on partial coherence analysis

2016
2108
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Relationship between leadership styles and project success in the South Africa construction industry

2015
2146
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Reliability evaluation of a multistate flight network under time and stopover constraints

2017
2193
word
37
رایگان

عنوان لاتین

The scheduling of maintenance. A resource-constraints mixed integer linear programming model

2015
2194
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Selecting ‘‘The Best’’ ERP system for SMEs using a combination of ANP and PROMETHEE methods

2015
2329
word
22
رایگان

عنوان لاتین

An integrated multi-objective supply chain network and competitive facility location model

2017
2432
word
38
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI