مقالات ترجمه شده

یک شبکه زنجیره تامین چند هدفه ادغام شده و مدل مکانیابی رقابتی تاسیسات

عنوان فارسی

یک شبکه زنجیره تامین چند هدفه ادغام شده و مدل مکانیابی رقابتی تاسیسات


عنوان لاتین

An integrated multi-objective supply chain network and competitive facility location model

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2432
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 38
نام مجله Computers & Industrial Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مطالعه، مدل بهینه سازی شبکه زنجیره تامین چند هدفه (SC) بر پایه مدلهای بهینه سازی شبکه SC و مکانیابی رقابتی تاسیسات ، برای تجزیه و تحلیل نتایج نادیده گرفتن تاثیرات تصمیمات شبکه SC بر تقاضای مشتری پیشنهاد شده است. اهداف استفاده شده در مدل عبارتنداز: به حداکثر رساندن سود، به حداکثر رساندن فروش و به حداقل رساندن ریسک SC. تنها متغیر ناشناخته در مدل، تقاضا است. این گونه تصور شده است که تقاضا در هر حیطه مشتری براساس قیمت و تابع مطلوبیت تعیین می شود. تابع مطلوبیت به دسترس پذیری حمل و نقل در روزهای مشابه از مرکز توزیع (DC) به حیطه مشتری گفته می شود. از طریق یک مسئله دنیای واقعی، راجع به کاربرد مدل پیشنهادی توضیح داده شده و به صورت مدلهای تک هدفه و چند هدفه حل شده است. سپس نتایج مدلهای تک هدفه و چند هدفه مقایسه شده است. پس از حل مسئله، برای تست کاربردپذیری مدل با توجه به ضرایب مختلف پارامتر، مثل کشسانی قیمت، تاثیر پوشش تجدید و بازپرسازی یک روزه، عوامل ریسک یا ریسک فاکتورها (احتمال اختلال درکار) و اوزان نسبی اهداف، تحلیل حساسیت نیز انجام شده است.

چکیده لاتین

In this study, a multi-objective supply chain (SC) network optimization model based on the joint SC network optimization and competitive facility location models is proposed to analyse the results of ignoring the impacts of SC network decisions on customer demand. The objectives utilized in the model are profit maximization, sales maximization and SC risk minimization. The unique unknown variable within the model is the demand. The demand at each customer zone is assumed to be determined by price and the utility function. The utility function is defined as the availability of same-day transportation from the distribution centre (DC) to the customer zone. The application of the proposed model is illustrated through a real-world problem and is solved as single and multi-objective models. The results of single and multi-objective models are subsequently compared. After solving the problem, a sensitivity analysis is also conducted to test the applicability of the model with respect to various parameter coefficients, such as price elasticity, one–day replenishment coverage impact, risk factors (disruption probabilities) and the relative weights of the objectives.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI