مقالات ترجمه شده

مدل بهینه سازی مقاوم برای طراحی زنجیره ی تأمین حلقه - بسته ی مقوا

عنوان فارسی

مدل بهینه سازی مقاوم برای طراحی زنجیره ی تأمین حلقه - بسته ی مقوا


عنوان لاتین

A robust optimization model for the design of a cardboard closedloop supply chain

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3167
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Journal of Cleaner Production
نشریه JCLP
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مسائل محیطی، ضرورت های مشروعیت، و مزایای اقتصادی مربوط به فعالیت های بازیابی، منجربه توسعه ی عملیات لجستیک معکوس و مدیریت پسماند شده اند. تحقیق پیش رو یک زنجیره ی حلقه-بسته برای شبکه ی بازیابی مقوا شامل چندین تأمین کننده و مرحله ی تولید را در نظر می گیرد. یک مدل برنامه نویسی خطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی شبکه ی بازیابی کاغذ و مقوا پیشنهاد شده است، و یک روش بهینه سازی مقاوم برای مقابله با عدم قطعیت تقاضا در این شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل سود کلی را به حداکثر می رساند. این مدل عملیات، انتقال، خرید و حفظ هزینه های موجودی را نیز در نظر می گیرد. بعلاوه، برای نشان دادن کاربرد مدل پیشنهادی، یک طرح واقعی زنجیره ی تأمین حلقه-بسته ی مقوا مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پیشنهادی گزینه ی مربوط به باز کردن یک مرکز بازیافت جدید در شبکه ی فعلی را در نظر می گیرد. مدل پیشنهادی مقادیر بهینه ی کاغذ باطله، کاغذ، ورق و مقوایی که در این شبکه جریان می یابند را تعیین می کند. در نهایت تجزیه و تحلیل محاسباتی نشان داده است که مدل پیشنهادی راه حل های موثری برای شبکه ی حلقه-بسته ی مطالعه شده ی مقوا ارائه می دهد.

چکیده لاتین

Environmental issues, legal requirements, and economic benefits of recycling activities lead to the development of reverse logistics operations and waste management. The current research considers a closed-loop supply chain for a cardboard recycling network including multiple suppliers and production stages. A mixed integer linear programming model is proposed to optimize the paper and cardboard recycling network, and a robust optimization approach is utilized to deal with demand uncertainty in this network. The model maximizes the total profit. It considers the operation, transportation, purchasing and holding inventory costs as well. Moreover, to illustrate the application of the proposed model, a real-world cardboard closedloop supply chain design is investigated. The proposed model considers the option to open a new recycling center in the current network. The proposed model determines the optimal quantities of the waste paper, paper, sheet and cardboard that flow in this network. Finally, the computational analysis indicated that the proposed model provides efficient solutions for the studied cardboard closed-loop network.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI