مقالات ترجمه شده

مقاله حمل و نقل با ترجمه

دانلود مقاله حمل و نقل با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات حمل و نقل با ترجمه ، مقالات حمل و نقل با ترجمه ، دانلود مقاله بیس حمل و نقل ، دانلود ترجمه مقالات حمل و نقل ، دانلود مقاله ISI حمل و نقل ، ترجمه مقاله حمل و نقل ، مقالات isi حمل و نقل با ترجمه و گرایش های رشته حمل و نقل را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Dynamic Pricing Model of Container Sea-Rail Intermodal Transport on Single OD Line

2012
1123
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Deepening the skills of staff in public administration

2013
1203
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Exploring characteristics of passengers using traditional and low-cost airlines: A case study of Belgrade Airport

2015
1269
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Characterisation of production, marketing and consumption patterns of farmed tilapia in the Nile Delta of Egypt

2015
1319
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Tools for Assessing the Safety Impact of Interventions on Road Safety

2012
1391
word
16
رایگان

عنوان لاتین

A competitive hub location and pricing problem

2013
1708
word
24
رایگان

عنوان لاتین

A hub location inventory model for bicycle sharing system design: Formulation and solution

2013
1709
word
23
رایگان

عنوان لاتین

A Survey of Urban Traffic Coordination Controls in Intelligent Transportation Systems

2012
1719
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI