مقالات ترجمه شده

مقاله حمل و نقل با ترجمه

دانلود مقاله حمل و نقل با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات حمل و نقل با ترجمه ، مقالات حمل و نقل با ترجمه ، دانلود مقاله بیس حمل و نقل ، دانلود ترجمه مقالات حمل و نقل ، دانلود مقاله ISI حمل و نقل ، ترجمه مقاله حمل و نقل ، مقالات isi حمل و نقل با ترجمه و گرایش های رشته حمل و نقل را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Schedule design for sustainable container supply chain networks with port time windows

2014
1729
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Energy consumption and GHG emissions from China's freight transport sector: Scenarios through 2050

2015
1759
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A Review of the Applications of Agent Technology in Traffic and Transportation Systems

2010
1782
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Strategies for protecting supply chain networks against facility and transportation disruptions: an improved Benders decomposition approach

2012
1843
word
40
رایگان

عنوان لاتین

A strategic approach to sustainable transport system development - part 1: attempting a generic community planning process model

2016
1907
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Recycled Tyre Rubber Modified Bitumens for road asphalt mixtures: A literature review

2013
1961
word
49
رایگان

عنوان لاتین

An optimization approach to aircraft dispatching strategy with maintenance cost e A case study

2015
1964
word
16
رایگان

عنوان لاتین

A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem

2014
1965
word
25
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI