مقالات ترجمه شده

مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای از بخش حمل و نقل باربری چین: سناریوهای تا سال 2050

عنوان فارسی

مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای از بخش حمل و نقل باربری چین: سناریوهای تا سال 2050


عنوان لاتین

Energy consumption and GHG emissions from China's freight transport sector: Scenarios through 2050

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1759
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Energy Policy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

حجم حمل و نقل باربری در چین رشد سریعی را در سال های اخیر شاهد بوده است، که باعث نگرانی های زیادی در مورد انرژی و اثرات زیست محیطی آن شده است. در این مطالعه، از طریق ایجاد یک چارچوب بررسی کامل، مجموعه ای از سناریوها که منعکس کننده مسیرهای ممکن مصرف انرژی در آینده و تولید گازهای گلخانه ای (CHG) از بخش حمل و نقل باربری در چین است توسعه یافتند. بر اساس برآورد ما، تولید گازهای گلخانه ای CHG از بخش حمل و نقل باربری در چین 788 میلیون تن C02e در سال 2013 بود، که تقریبا 8٪ از تولید گازهای گلخانه ای در کل کشور را شامل می شد. سناریو کسب و کار معمول (BAU) ، مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای در سال 2050 برابر با 2.5 و 2.4 برابر سطح فعلی خواهد بود. تولید گازهای گلخانه ای تا سال 2045 در سطح 1918 تن C02e به سطح اوج خود خواهد رسید. با تمام اقدامات عمده به کار گرفته شده برای کاهش این مقدار، مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای در سال 2050 را می توان به ترتیب تا 30٪ و 32٪ کاهش داد. علاوه بر این، تولید گازهای گلخانه ای قبل از آن تا سال 2035 در سطح بسیار پایین تری نسبت به سناریوی BAU به اوج خود خواهد رسید. مطالعه ما نشان می دهد که به منظور همگام شدن با دستور کار کلی کاهش گازهای گلخانه ای در چین، تلاش های زیادی باید برای کاهش انتشار CHG از بخش حمل و نقل باربری صورت گیرد.

چکیده لاتین

China's freight transport volume experienced rapid growth over recent years, causing great concerns over its energy and environmental impacts. In this study, by establishing a bottom-up accounting framework, a set of scenarios reflecting the possible future trajectories of energy consumption and Greenhouse Gas (GHG) emissions from China's freight transport sector are developed. According to our estimation, GHG emissions from China's freight transport sector were 788 mt CO e in 2013, roughly accounting for 8% of nationwide GHG emissions. Under Business-As-Usual (BAU) scenario, energy consumption and GHG emissions in 2050 will be 2.5 and 2.4 times the current levels. GHG emissions will peak by 2045 at the level of 1918 mt CO e. With all major mitigation measures implemented, energy consumption and GHG emissions in 2050 can be reduced by 30% and 32%, respectively. Besides, GHG emissions will peak earlier by around 2035 at a much lower level than under BAU scenario. Our study suggests that in order to keep in pace with China's overall mitigation agenda, aggressive efforts should be made to reduce GHG emissions from freight transport sector

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI