مقالات ترجمه شده

رویکردی راهبردی برای توسعه حمل و نقل پایدار بخش اول: با بکارگیری یک مدل فرایند برنامه ریزی جامع عمومی

عنوان فارسی

رویکردی راهبردی برای توسعه حمل و نقل پایدار بخش اول: با بکارگیری یک مدل فرایند برنامه ریزی جامع عمومی


عنوان لاتین

A strategic approach to sustainable transport system development - part 1: attempting a generic community planning process model

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 1907
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Journal of Cleaner Production
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

به نظر می رسد وسایل نقلیه الکتریکی برای توسعه حمل و نقل پایدار پتانسیل زیادی داشته باشند. پروژه پیشگام سوئدی به نام انرژی پاک به صورت یک رویکرد اقدام پژوهی منسجم با هدف کشف نقشه ی راهی برای ارائه ی یک سیستم حمل و نقل بدون سوخت فسیلی و با تمرکز بر وسایل نقلیه الکتریکی تا سال 12030 طراحی شده است.در ادامه مجموعه ای از اهدافی ذکر می شود که نیاز برای یک مدل فرآیند جدیدی سازگار برای همکاری میان بخشی و میان رشته ای طلب می کنند: (i) یک سیستم حمل و نقل رایگان فسیلی در سوئد تا سال 2030و برای جلوگیری از زیر بهینه سازی در بخش حمل و نقل (ii) کسب اطمینان از اینکه راه حل هایی که از (i)حمایت می کنند دیگر جنبه های پایداری در بخش حمل و نقل را نیز به کار بگیرند و برای جلوگیری از اینکه راه حل های پایدار در بخش حمل و نقل، راه حل های پایدار در بخش های دیگر را مسدود نکنند.(iii)کسب اطمینان از خلاقیت منسجم در سراسر بخش ها و گروه های کارشناسان و سهامداران.مدل فرآیند جدید در یک سبک اقدام پژوهی برای شناسایی وسایل نقلیه برقی در یک سیستم حمل و نقل کاملا پایدار اجرا شد تا قابلیت های این مدل را در حمایت از توسعه ی آن آزمایش کند ،در برآورد مجموعه اهداف بالا چارچوبی با اصول پایداری مورد نیاز بود که اصولی جهانی برای هر بخشی مثلا شرایط مرزی مورد نیاز بود و با دستورالعمل هایی در مورد اینکه چگونه هر سازمان یا بخشی می تواند طرح های انتقال گام به گامی ایجاد سازد که به لحاظ اقتصادی به صرفه باشند . چارچوب استراتژیک توسعه پایدار (FSSD) برای چنین اهدافی به کار می رود و بنابراین درون مدل فرآیند جدید تعبیه شده است.کشف این مدل جدید به شناسایی 4دیدگاه برنامه ریزی وابسته نیز کمک می کند. (منبع محور،فضایی و فنی و حکومتی) که باید توسط کارشناسان و سهامداران مربوط که از این مدل استفاده می کنند ارائه شود.به طور کلی مدل فرآیند جدید با به معرض نمایش گذاشتن سهامداران مختلف با شایستگی های مختلف خود را به عنوان مدلی سودمند اثبات نمود و دیدگاه های برنامه ریزی مختلف را با هدفی مشترک ،موثر و قابل فهم بیان کرده و روش کاری را نشان می دهد که برای هرکدام از زمینه های آن مطلوب بوده علاوه بر این مدل فرآیند در حال تحول به احتمال نه تنها برای برنامه ریزی حمل و نقل و وسایل نقلیه الکتریکی بلکه برای بخش های دیگر و به طور کلی برای برنامه ریزی های جامع پایدار مرتبط و مفید نخواهد بود.

چکیده لاتین

Electric vehicles seem to offer a great potential for sustainable transport development. The Swedish pioneer project GreenCharge Southeast is designed as a cooperative action research approach that aims to explore a roadmap for a fossil-free transport system by 2030 with a focus on electric vehicles. It is the following combination of objectives that puts demand on a new process model adapted for cross-sector and cross-disciplinary cooperation: (i) a fossil-free transport system in Sweden by 2030 and, to avoid sub-optimizations in the transport sector, (ii) assuring that solutions that support (i) also serve other aspects of sustainability in the transport sector and, to avoid that sustainable solutions in the transport sector block sustainable solutions in other sectors, (iii) assuring cohesive creativity across sectors and groups of experts and stakeholders. The new process model was applied in an action-research mode for the exploration of electric vehicles within a fully sustainable transport system to test the functionality of the model in support of its development. To deliver on the above combination of objectives, a framework was needed with principles for sustainability that are universal for any sector as boundary conditions for redesign, and with guidelines for how any organization or sector can create economically feasible stepby- step transition plans. The Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) is designed to serve such purposes and therefore is embedded into the new process model. The exploration of this new model also helped to identify four interdependent planning perspectives (‘Resource base’, ‘Spatial’, ‘Technical’ and ‘Governance’) that should be represented by the respective experts and stakeholders using the model. In general, the new process model proved helpful by giving diverse stakeholders with various competences and representing various planning perspectives a common, robust, and easy-tounderstand goal and a way of working that was adequate for each of their contexts. Furthermore, the evolving process model likely is relevant and useful not only for transport planning and electric vehicles, but for any other societal sector as well and thus for sustainable community planning in general

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI