مقالات ترجمه شده

مقاله حمل و نقل با ترجمه

دانلود مقاله حمل و نقل با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات حمل و نقل با ترجمه ، مقالات حمل و نقل با ترجمه ، دانلود مقاله بیس حمل و نقل ، دانلود ترجمه مقالات حمل و نقل ، دانلود مقاله ISI حمل و نقل ، ترجمه مقاله حمل و نقل ، مقالات isi حمل و نقل با ترجمه و گرایش های رشته حمل و نقل را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The application of artificial intelligence in public administration for forecasting high crime risk transportation areas in urban environment

2017
2195
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Impact evaluation of different types of transportation projects using meta-analysis

2017
2298
word
16
رایگان

عنوان لاتین

VANET-CLOUD: A GENERIC CLOUD COMPUTING MODEL FOR VEHICULAR AD HOC NETWORKS

2015
2365
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Expected role of public transportation services in securing residents’ accessibility to the city center in suburban housing development areas

2017
2619
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Satisfaction with the commute: The role of travel mode choice, built environment and attitudes

2016
2622
word
23
رایگان

عنوان لاتین

The Influence of Marketing Communication on Financial Situation of the Company – A Case from Automobile Industry

2017
2637
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Geometric design safety estimation based on tire–road side friction

2016
2667
word
22
رایگان

عنوان لاتین

UAV-Enabled Intelligent Transportation Systems for the Smart City: Applications and Challenges

2017
2717
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI