مقالات ترجمه شده

نقش مورد انتظار خدمات حمل و نقل عمومی در تامین دسترسی شهروندان به مرکز شهر در مناطق مسکونی توسعه یافته حومه شهر

عنوان فارسی

نقش مورد انتظار خدمات حمل و نقل عمومی در تامین دسترسی شهروندان به مرکز شهر در مناطق مسکونی توسعه یافته حومه شهر


عنوان لاتین

Expected role of public transportation services in securing residents’ accessibility to the city center in suburban housing development areas

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2619
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Transportation Research Procedia
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این پژوهش با هدف بررسی نقش مورد انتظار خدمات حمل و نقل عمومی در مناطق مسکونی توسعه یافته حومه شهر کوبه در کشور ژاپن، از طریق محاسبه دسترسی به مرکز شهر با استفاده از اندازه گیری مبتنی بر ابزار، انجام شده است. نتایج محاسبات نشان داده اند که، (1) وابستگی زیاد شهروندان (ساکنان) به ماشین مشهود است و به کاهش در دسترسی برای سالمندان منجر می شود که ممکن است به دلیل کاهش خدمات حمل و نقل عمومی، از ماشین استفاده نکنند. و (2) اگرچه اکثر مناطق مسکونی، در مجاورت ایستگاه راه آهن توسعه یافته اند، به دلیل سطح پایین خدمات و رقابت با راه آهن جایگزین یا خدمات اتوبوس، همیشه برخی از خطوط راه آهن نزدیک به دسترسی ساکنان کمک نمی کنند. تحت چنین شرایطی، ضروریست که یک طرح شبکه حمل و نقل عمومی یکپارچه در این مناطق مسکونی ساخته شود.

چکیده لاتین

This study aims to examine an expected role of public transportation services in suburban housing development areas of Kobe City in Japan, through calculation of accessibility to the city center using a utility-based measure. The calculation results suggest that, (1) residents’ high dependency on car use is evident and leads to a decrease in accessibility for the elderly who may not use a car because of the decline of public transportation services, and (2) although most housing areas have been developed adjacent to railway station, some nearby railway lines do not always contribute to residents’ accessibility because of their low level of service and competition with alternative railway or bus services. Under such circumstances, an integrated public transportation network plan is required to be made in these housing areas.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI