مقالات ترجمه شده

مقاله حمل و نقل با ترجمه

دانلود مقاله حمل و نقل با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات حمل و نقل با ترجمه ، مقالات حمل و نقل با ترجمه ، دانلود مقاله بیس حمل و نقل ، دانلود ترجمه مقالات حمل و نقل ، دانلود مقاله ISI حمل و نقل ، ترجمه مقاله حمل و نقل ، مقالات isi حمل و نقل با ترجمه و گرایش های رشته حمل و نقل را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Cast in-Situ Balanced Cantilever for Building a Bridge

2013
3359
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Mechanical behavior of ultra-high toughness cementitious composite strengthened with Fiber Reinforced Polymer grid

2018
3371
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Potential for Enhancing Traffic Safety on Highways of Russia

2017
3374
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Least-Squares Linear Regression Approach to Ascertain Stochastic Demand in the Vehicle Routing Problem

2011
3513
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Performance assessment of human resource by integration of HSE and ergonomics and EFQM management system

2017
3521
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Sustainable Urban Transport in the Developing World: Beyond Megacities

2015
3781
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Shareholder value creation on deregulated transportation sector: Focus on North American railway freight

2015
4227
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Risk assessment of petroleum product transportation by road: A framework for regulatory improvement

2015
4269
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI