مقالات ترجمه شده

رفتار مکانیکی کامپوزیت سیمان با استحکام فوق العاده بالا با فیبر پلیمر شبکه تقویت شده است

عنوان فارسی

رفتار مکانیکی کامپوزیت سیمان با استحکام فوق العاده بالا با فیبر پلیمر شبکه تقویت شده است


عنوان لاتین

Mechanical behavior of ultra-high toughness cementitious composite strengthened with Fiber Reinforced Polymer grid

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 3371
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله Composite Structures
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله یک سیستم جدید تقویت کننده کامپوزیتی، از قبیل یک شبکه پلیمر تقویت شده فیبر بادی (BFRP) - کامپوزیت سیمان با استحکام بسیار بالا (UHTCC) برای ساختارهای بتون مسلح (RC) مورد بررسی قرار گرفته است.30 نمونه UHTCC داخلی با شبکه BFRP تقویت شده و شش نمونه مشابه مرجع بدون تقویت مورد آزمایش قرار گرفتند تا رفتار مکانیکی کششی بررسی شوند.نسبت تقویت شبکه BFRP (0.17٪، 0.68٪ و 1.16٪) و نسبت مخلوط UHTCC دو پارامتر اصلی آزمون بود.نتایج اصلی ازمون عبارتند از.. 1) گسیختگی یا لغزش شکست فیبرهای پلی وینیل الکل (PMA) درقسمت شکاف های بحرانی در مرجع نمونه خورد شده و2) جزئی از شکست شبکه BFRP در UHTCC در تمام نمونه های تقویت شده. علاوه بر این، لغزش نسبی در رابط بین شبکه BFRP و لایه UHTCC در طول آزمایش مشاهده نشد.ظرفیت نیروی کششی نمونه های تقویت شده BFRP-UHTCC نسبت به نمونه های مرجع بسته به نسبت تقویت شبکه BFRP 42درصد افزایش یافته و به 172 درصد رسیده است.از سوی دیگر، ظرفیت نیروی کششی نمونه BFRP-UHTCC تا 14 درصد کاهش داشته با افزایش نسبت آب به سیمان به لایه UHTCC تا 24٪ تا 38٪ افزایش یافته است علاوه بر این، یک رابطه کششی و مدل های قدرت نمونه های تقویت شده با نتایج آزمایش برای پیش بینی رفتار مکانیکی کششی پیشنهاد شده و تایید شده است.

چکیده لاتین

A new strengthening composite system, namely Basalt Fiber Reinforced Polymer (BFRP) grid – Ultra-High Toughness Cementitious Composite (UHTCC) for Reinforced Concrete (RC) structures is explored in this paper. Thirty UHTCC specimens internally strengthened with BFRP grid and six similar reference specimens without strengthening were tested to investigate the tensile mechanical behavior. The reinforcement ratio of the BFRP grid (0.17%, 0.68%, and 1.16%) and the mix proportion of the UHTCC were the two main test parameters. The experimental results highlighted two failure modes: 1) rupture or slip off failure of chopped PolyVinyl Alcohol (PVA) fibers at the critical crack sections in the reference specimens, and 2) partial rupture failure of BFRP grid within the UHTCC in all strengthened specimens. Moreover, the relative slip at the interface between the BFRP grid and the UHTCC substrate was not observed during testing. The tensile force capacity of the strengthened BFRP–UHTCC specimens increased by 42% to 172% compared to the reference specimens depending on the reinforcement ratio of the BFRP grid. On the other hand, the tensile force capacity of BFRP–UHTCC specimens slightly decreased by 1% to 14% with the increase of the water-to-cement material ratio of the UHTCC layer from 24% to 38%. Additionally, a stress–strain relationship and strength models of the strengthened specimens are proposed and verified with the test results to predict the tensile mechanical behavior.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI