مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقاله کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، ترجمه مقاله کامپیوتر و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Virtual machine selection and placement for dynamic consolidation in Cloud computing environment

2015
1416
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Effect of knowledge sharing visibility on incentive-based relationship in Electronic Knowledge Management Systems: An empirical investigation

2013
1415
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Trade-Offs for Video-Providers in LTE Networks: Smartphone Energy Consumption Vs Wasted Traffic

2013
1414
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Minimum pilot power for service coverage in WCDMA networks

2007
1413
word
26
رایگان

عنوان لاتین

A hybrid method for learning Bayesian networks based on ant colony optimization

2011
1410
word
31
رایگان

عنوان لاتین

Dynamic scheduling of a batch of parallel task jobs on heterogeneous clusters

2011
1409
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Adaptive Median Binary Patterns for Texture Classification

2014
1406
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Clustered Multi-task Linear Discriminant Analysis for View Invariant Color-Depth Action Recognition

2014
1405
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Pilot Power Management in WCDMA Networks: Coverage Control With Respect to Traffic Distribution

2004
1404
word
21
رایگان

عنوان لاتین

SPECTRAL VS SPECTRO-TEMPORAL FEATURES FOR ACOUSTIC EVENT DETECTION

2011
1401
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI