مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقاله کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، ترجمه مقاله کامپیوتر و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Ant colony optimization with immigrants schemes for the dynamic travelling salesman problem with traffic factors

2013
1262
word
46
رایگان

عنوان لاتین

An Efficient Technique to Control Road Traffic Using Fuzzy Neural Network System

2014
1257
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Scalable risk assessment method for cloud computing using game theory (CCRAM)

2015
1252
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Comparative Trust Management with Applications: Bayesian Approaches Emphasis

2012
1238
word
41
رایگان

عنوان لاتین

Order-batching methods for an order-picking warehouse with two cross aisles

2008
1229
word
47
رایگان

عنوان لاتین

The Role of Web-based Promotion on the Development of a Relationship Marketing Model to Enable Sustainable Growth

2011
1226
word
14
رایگان

عنوان لاتین

A Perspective Analysis of Traffic Accident using Data Mining Techniques

2011
1223
word
16
رایگان

عنوان لاتین

The Relationship between Information Technology and Marketing

2013
1210
word
13
رایگان

عنوان لاتین

UNDERSTANDING THE ROLES OF IS/IT IN SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

2012
1209
word
18
رایگان

عنوان لاتین

NON-INTRUSIVE FACE VERIFICATION BY A VIRTUAL MIRROR INTERFACE USING FRACTAL CODES

2010
1201
word
7
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI