مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقاله کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، ترجمه مقاله کامپیوتر و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Dynamic Pricing Model of Container Sea-Rail Intermodal Transport on Single OD Line

2012
1123
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Logic Based Digital Image Edge Detection

2010
1095
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Influence of statistical distribution properties on ultrafastrandom-number generation using chaotic semiconductor lasers

2014
1083
word
6
رایگان

عنوان لاتین

A Measurement-Based Prioritization Scheme for Smartphone Applications

2014
1078
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Fast Compressed Sensing SAR Imaging Based on Approximated Observation

2014
1077
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Physical layer metrics estimation for CSMA/CA networks using a Markov modeling and source enumeration

2014
1076
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Review of Mobile Ad-Hoc Network Routing Protocols for more realistic environment through NS-2 simulations

2014
1075
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Robust Probabilistic Distributed Power Control Algorithm for Underlay Cognitive Radio Networks under Channel Uncertainties

2014
1074
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Dynamic analysis of structures on multicore computers - Achieving efficiency through object oriented design

2013
1073
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI