مقالات ترجمه شده

کشف لبه تصویر دیجیتال مبتنی بر منطق فازی

عنوان فارسی

کشف لبه تصویر دیجیتال مبتنی بر منطق فازی


عنوان لاتین

Fuzzy Logic Based Digital Image Edge Detection

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 1095
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله Global Journal of Computer Science and Technology
نشریه Ladoke Akintola University
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله الگوریتم کشف لبه بر مبنای منطق فازی توسعه می یابد. در الگوریتم پیشنهادی لبه دار بودن در هر پیکسل از یک تصویر دیجیتال با استفاده از سه فیلتر فضایی خطی 3*3 یعنی فیلترهای پایین گذر، بالا گذر، و افزایش لبه (سابل) از طریق فرایند پیچش فضایی محاسبه می شود. مقادیر قدرت لبه که از سه پوشش گرفته شده سه مجموعه لبه شکل می دهند، که به عنوان ورودی های سیستم فازی استفاده می شوند. بر اساس توابع عضویت گاوسی و قوانین فازی، سیستم فازی تشخیص می دهد که آیا پیکسلی که در کانون قرار دارد متعلق به لبه است یا غیر لبه. طبقه بندی نهایی پیکسلی یک تصویر مشخص از طریق ایجاد مقدار پیکسل خروجی و با استفاده از روش غیر فازی کننده ممدانی تولید می شود. قدرت نتایج روش پیشنهادی برای تصاویر گرفته شده مختلف با نتایج به دست آمده از عملگرهای سابل و پریویت مقایسه می شود. نتایج آزمایشی نشان دهنده توانایی و عملکرد بالای الگوریتم پیشنهادی می باشند.

چکیده لاتین

In this paper fuzzy based edge detection algorithm is developed. In the proposed algorithm, edginess at each pixel of a digital image is calculated using three (3) 3 3linear spatial filters i.e. low-pass, high-pass and edge enhancement (Sobel) filters through spatial convolution process. Edge strength values derived from the three masks form three set of edges, utilized as fuzzy system inputs. Based on the Gaussian membership functions and fuzzy rules the fuzzy system decide whether a pixel in focus belong to an edge or non-edge. The final pixel classification of a given image is produced by generating output pixel value using Mamdani defuzzifier method. The robustness of the proposed method results for different captured images are compared to those obtained with Sobel and Prewitt operators. Experimental results show the ability and high performance of proposed algorithm

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI