مقالات ترجمه شده

نقش پیشبرد وب محور بر توسعه‌ مدل بازاریابی رابطه‌ی به منظور حفظ رشد

عنوان فارسی

نقش پیشبرد وب محور بر توسعه‌ مدل بازاریابی رابطه‌ی به منظور حفظ رشد


عنوان لاتین

The Role of Web-based Promotion on the Development of a Relationship Marketing Model to Enable Sustainable Growth

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1226
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Procedia Computer Science
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در سال های اخیر بازاریابی رابطه‌ای وب محور (RM) از منظر بازاریابی اینترنتی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. RM بعنوان یك ابتكار بازاریابی معاصر پدیدار شده است كه قابل اعمال بر تمامی صنایع می باشد. علاوه براین بعلت پیشرفت تكنولوژی اطلاعات، پیشبرد و بازاریابی وب محور به یك ابزار توسعه تجاری برتر تبدیل شده اند. در این رابطه و به منظور درك چگونگی تاثیر پیشبردهای وب محوربر توسعه مدل رشد پایدار، 5 مورد ورزشی رشد یافته مورد تحلیل قرار گرفته اند كه این 5 مورد برای جذب و حفظ ذینفعان كلیدی و به دنبال آن حفظ رشد خود از RM و پیشبرد وب محور استفاده كرده اند. براساس بررسی های اولیه ادبیات مربوط به این موضوع مشخص شده است كه وب سایت های مربوط به این 5 مورد بعنوان ابزار جمع آوری اطلاعات بطور كامل مورد بررسی قرار گرفته اند. نوزده شاخص RM بعنوان جنبه های مختلف RM شناسایی شده اند. در این موارد از پیشبرد و ارائه‌های وب محور مربوط به شاخص های RM بعنوان اقدامات پیشبردی تركیبی برای دستیابی به مزیت رقابتی استفاده میشود. تجزیه و تحلیل موردی مشخص كرده است كه مفهوم دامنه علی ذینفعان بعنوان معادلی برای اقدام پیشبردی تركیبی بوده و حداقل با یكی از چهار استراتژی رشد شناسایی شده متناسب است. نهایتا اینكه "مدل رشد پایدار" مبتنی بر RM از طریق تركیب اثر شاخص های RM وب محور بر دامنه علی ذینفعان درگیر و ارتباط آنها با استراتژی های رشد طراحی و توسعه داده شده اند. تقویت این مدل به ویژه برای بازاریابان در صنایع مختلف به منظور افزایش مزیت رقابتی و با هدف حفظ رشد سازمانی صورت گرفته است.

چکیده لاتین

In recent years the web-based Relationship Marketing (RM) has been receiving a great attention from e-marketing perspective. The RM is evolved as a contemporary marketing initiative, which can be applied to all types of industries. Concurrently, because of the advancement of the Information Technology, web-based promotion and market offering are considered as dominating business development tool. From this context, five grown sporting cases have been analysed to realise how web-based promotion influences RM to develop a sustainable growth model, where the cases have been utilising the RM and web-based promotion lucratively to attain and retain the key stakeholders to sustain their growth. Following the initial literature review, the websites of the cases have been scrutinised thoroughly as data collection tool. Nineteen RM indicators are identified as different RM perspectives. The cases are positioning web-based promotions and offerings underlying these RM indicators as a combined promotional effort to enhance competitive advantage. From the case analysis, the concept of stakeholder causal scope is evolved as identical with this combined promotional effort, as well as proportionate with at least one of the four identified growth strategies. Finally, the RM centred ‘Sustainable Growth Model’ has been developed through the synthesis of the impact of the web-based RM indicator focused combined promotional effort of the cases on the associated stakeholder causal scopes and their relevancy with the growth strategies. Reinforcing the model is established significantly for marketers in various industries to enhance competitive advantage aiming to sustain organisational growth

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI