مقالات ترجمه شده

مقاله کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کامپیوتر ، دانلود ترجمه مقالات کامپیوتر ، دانلود مقاله ISI کامپیوتر ، ترجمه مقاله کامپیوتر ، مقالات isi کامپیوتر با ترجمه و گرایش های رشته کامپیوتر را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Scalable risk assessment method for cloud computing using game theory (CCRAM)

2015
1611
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Personality, attitudes, and intentions: Predicting initial adoption of information security behavior

2015
1614
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Genetic-fuzzy mining with multiple minimum supports based on fuzzy clustering

2011
1651
word
22
رایگان

عنوان لاتین

EFFICIENT GRAPH COLORING WITH PARALLEL GENETIC ALGORITHMS

2005
1652
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Expression recognition using fuzzy spatio-temporal modeling

2008
1655
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Dynamic Cluster Header Selection and Conditional Re-clustering for Wireless Sensor Networks

2010
1665
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Packet Arrival Analysis in Wireless Sensor Networks

2015
1692
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Dynamic stopping criteria for search-based test data generation for path testing

2014
1751
word
32
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI