مقالات ترجمه شده

مقاله کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کامپیوتر ، دانلود ترجمه مقالات کامپیوتر ، دانلود مقاله ISI کامپیوتر ، ترجمه مقاله کامپیوتر ، مقالات isi کامپیوتر با ترجمه و گرایش های رشته کامپیوتر را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Virtual machine selection and placement for dynamic consolidation in Cloud computing environment

2015
1416
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Integration of peer support and computer-based CBT for veterans with depression

2014
1418
word
12
رایگان

عنوان لاتین

The probabilistic gradual covering location problem on a network with discrete random demand weights

2011
1443
word
20
رایگان

عنوان لاتین

IMAS: An Integrated Manufacturing Application Server for BPR

2012
1480
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Optimizing bicriteria flow shop scheduling problem by simulated annealing algorithm

2013
1497
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Adaptive discriminant learning for face recognition

2013
1500
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Application of Data Mining Techniques for Software Reuse Process

2012
1551
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Theory of Reasoned Action application for Green Information Technology acceptance

2014
1610
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI