مقالات ترجمه شده

مقاله کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کامپیوتر ، دانلود ترجمه مقالات کامپیوتر ، دانلود مقاله ISI کامپیوتر ، ترجمه مقاله کامپیوتر ، مقالات isi کامپیوتر با ترجمه و گرایش های رشته کامپیوتر را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Attitudes toward learning accounting by computers: The impact on perceived skills

2009
1968
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Mode-identifying time estimation and switching-delay tolerant control for switched systems: An elementary time unit approach

2016
2008
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Adjusting software revenue and pricing strategies in the era of cloud computing

2016
2085
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Review the benefits of using Value Engineering in Information Technology Project Management

2011
2099
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Hybrid Genetic Algorithms for University Course Timetabling

2012
2123
word
20
رایگان

عنوان لاتین

A Survey On Scheduling Schemes With Security In Wireless Sensor Networks

2016
2148
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Computer-based vs. Paper-based Testing: Does the test administration mode matter?

2007
2155
word
18
رایگان

عنوان لاتین

A Mass Data Update Method in Distributed Systems

2013
2206
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI