مقالات ترجمه شده

مقاله کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کامپیوتر ، دانلود ترجمه مقالات کامپیوتر ، دانلود مقاله ISI کامپیوتر ، ترجمه مقاله کامپیوتر ، مقالات isi کامپیوتر با ترجمه و گرایش های رشته کامپیوتر را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Recommender Systems for Large-Scale Social Networks: A review of challenges and solutions

2018
2217
word
12
رایگان

عنوان لاتین

The effect of monitor raster latency on VEPs, ERPs and Brain–Computer Interface performance

2018
2265
word
14
رایگان

عنوان لاتین

A novel prediction model based on hierarchical characteristic of web site

2011
2299
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Access control for secure information sharing in smart content spaces

2017
2624
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Development and performance evaluation of a novel knowledge guided artificial neural network (KGANN) model for exchange rate prediction

2015
2630
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Inception-v4, Inception-ResNet and the Impact of Residual Connections on Learning

2017
2636
word
9
رایگان

عنوان لاتین

2n RNS Scalers for Extended 4-Moduli Sets

2015
2646
word
34
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI