مقالات ترجمه شده

مقاله کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کامپیوتر ، دانلود ترجمه مقالات کامپیوتر ، دانلود مقاله ISI کامپیوتر ، ترجمه مقاله کامپیوتر ، مقالات isi کامپیوتر با ترجمه و گرایش های رشته کامپیوتر را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A novel method for SQL injection attack detection based on removing SQL query attribute values

2012
5055
word
18
رایگان

عنوان لاتین

A Novel Traffic Routing Method Using Hybrid Ant Colony System Based on Genetic Algorithm

2017
5056
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Ontology Supported Personalized eLearning Repositories

2009
5058
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Optimized IoT service placement in the fog

2017
5059
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Parallel AES Algorithm for Fast Data Encryption on GPU

2010
5060
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Performance comparison of QoS routing algorithms applicable to large-scale SDN networks

2015
5061
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Precision Agriculture for Greenhouses Using a Wireless Sensor Network

2017
5062
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Mobile payment technologies in retail; a review of potential benefits and risks

2016
5063
word
27
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI