مقالات ترجمه شده

تحلیل بسته ورودی در شبکه های حسگر بی سیم

عنوان فارسی

تحلیل بسته ورودی در شبکه های حسگر بی سیم


عنوان لاتین

Packet Arrival Analysis in Wireless Sensor Networks

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 1692
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops
نشریه IEEE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

شبکه های حسگر توزیع شده انتزاعی برای بیش از 30 سال است که مورد بحث قرار گرفته است. اما چشم انداز شبکه های حسگر بی سیم (WSNs) به سوی واقعیت فقط توسط پیشرفت در حوزه طراحی سنسور (حسگر) ، فناوری های اطلاعات و شبکه های بی سیم، آورده شده است که راه را برای تکثیر و ازدیاد شبکه های حسگر بی سیم ، هموار کرده است. مشخصه های منحصربفرد شبکه های حسگر چالش جدیدی را معرفی می کند ، از بین شبکه ها ، آن هایی که طول عمر سنسور(حسگر) طولانی تر است ، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. شبکه های حسگر بی سیم ، علیرغم عملکرد برجسته و چالش های موجود ، یک رشد فوق العاده ای در حوزه های مختلف کاربرد داشته است که شامل مراقبت بهداشتی ، کنترل محیطی ، امنیت و اهداف نظامی می باشد.کلاسترینگ یا خوشه بندی یک نقش مهمی را درارتقاء و بهبود طول عمر و مقیاس پذیری شبکه در چنین کاربردهایی بازی می کند. بااین وجود محققان به مورد خطاب قرار دادن چالش ها ادامه می دهند. مدلسازی رفتار شبکه ها ، برای تخمین عملکرد متریک ها ضروری شده و بیشتر منجر به تصمیماتی برای بهبود عملکرد شبکه می شود. از اینرو اهمیت شناسایی نوع توزیع های بین ورودی(inter-arrival) در سر(head) کلاستر یا خوشه مهمتر و پررنگ تر شده است.در این مقاله ، ما موضوعاتی براساس فرضیاتی از توزیع نمایی در شبکه های حسگر بی سیم را ارائه می دهیم و نتایج عددی را برای تخمین توزیع ورودی ، بر اساس رسم های Q-Q ، ارائه می دهیم. کار بیشتر ، برای درک تأثیر تأخیر سر-به-سر(end-to-end) و اثر آن بر روی توزیع زمانی بین ورودی(inter-arrival) مبتنی بر نوع متوسط کنترل دسترسی استفاده شده در شبکه های حسگر بی سیم توسعه و گسترش داده شده است. کارهای آینده همچنین در زمینه ای است که اینچنین مقایسه هایی را که براساس چک کردن و بررسی یک چشم ساده ، غیرکافی هستند، ارائه شده است.زیرا در موارد زیادی چنین رسم (plot)هایی، ممکن است منجر به نتیجه گیری نادرست و تقاضای ضرورت اعتبارسنجی انواع توزیع ها شود. تحلیل آماری ، برای تخمین و اعتبارسنجی توزیع تجری و آزمایشی ورودی های شبکه های حسگر بی سیم ، لازم و ضروری است.

چکیده لاتین

Distributed sensor networks have been discussed for more than 30 years, but the vision of Wireless Sensor Networks (WSNs) has been brought into reality only by the rapid advancements in the areas of sensor design, information technologies, and wireless networks that have paved the way for the proliferation of WSNs. The unique characteristics of sensor networks introduce new challenges, amongst which prolonging the sensor lifetime is the most important. WSNs have seen a tremendous growth in various application areas including health care, environmental monitoring, security, and military purposes despite prominent performance and availability challenges. Clustering plays an important role in enhancement of the life span and scalability of the network, in such applications. Although researchers continue to address these grand challenges, the type of distributions for arrivals at the cluster head and intermediary routing nodes is still an interesting area of investigation. Modelling the behaviour of the networks becomes essential for estimating the performance metrics and further lead to decisions for improving the network performance, hence highlighting the importance of identifying the type of interarrival distributions at the cluster head. In this paper, we present extensive discussions on the assumptions of exponential distributions in WSNs, and present numerical results based on Q-Q plots for estimating the arrival distributions. The work is further extended to understand the impact of end-to-end delay and its effect on interarrival time distributions, based on the type of medium access control used in WSNs. Future work is also presented on the grounds that such comparisons based on simple eye checks are insufficient. Since in many cases such plots may lead to incorrect conclusions, demanding the necessity for validating the types of distributions. Statistical analysis is necessary to estimate and validate the empirical distributions of the arrivals in WSNs

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI