مقالات ترجمه شده

مقاله ریسک با ترجمه

دانلود مقاله ریسک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ریسک با ترجمه ، مقالات ریسک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ریسک ، دانلود ترجمه مقالات ریسک ، دانلود مقاله ISI ریسک ، ترجمه مقاله ریسک ، مقالات isi ریسک با ترجمه و گرایش های رشته ریسک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Insurance and the Credit Crisis: Impact and Ten Consequences for Risk Management and Supervision

2010
1664
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Private equity benchmarks and portfolio optimization

2013
1760
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks

2013
1761
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Multivariate dependence risk and portfolio optimization: An application to mining stock portfolios

2015
1762
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Income hedging and portfolio decisions

2014
1787
word
26
رایگان

عنوان لاتین

A dynamic model of hedging and speculation in the commodity futures markets

2015
1809
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Optimal insurance risk allocation with steepest ascent and genetic algorithms

2013
1832
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI