مقالات ترجمه شده

مدیریت خطر نزولی و VaR بر اسا‌س اوراق بهادار بهینه برای فلزات گرانبها، نفت و سهام

عنوان فارسی

مدیریت خطر نزولی و VaR بر اسا‌س اوراق بهادار بهینه برای فلزات گرانبها، نفت و سهام


عنوان لاتین

Downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1761
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله North American Journal of Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ارزش در معرض خطر (VaR)، برای تجزیه و تحلیل خطر نزول بازار مرتبط با سرمایه‌ گذاری در شش دارایی‌ فردی کلیدی از جمله چهار فلز گرانبها، نفت و شاخص S & P 500 و سه اوراق بهادار گوناگون استفاده می‌شود. ترکیبی از این دارایی‌ها، سه اوراق بهادار بهینه و مرزهای مؤثرشان در چارچوب ارزش در معرض خطر (VaR) ایجاد شد و بازده و خطر نزول برای این اوراق بهادار نیز مورد تجزیه قرار گرفت. پیش‌بینی ارزش در معرض خطر یک روز جلوتر با نه مدل خطر از جمله ریسک متریکسِ کالیبره شده، مدل GARCH نامتقارن، روش شبیه‌سازی تاریخی فیلتر شده، روش آماری بینهایت و یک استراتژی مدیریت خطر شامل ترکیبی از مدل‌ها، محاسبه شد. این مدل‌های خطر، ارزیابی و بر اساس پوشش بی‌قید و شرط و معیارهای مشروط مقایسه شدند. اهمیت اقتصادی این نتایج نیز با ارزیابی هزینه‌های سرمایۀ روزانه تحت قانون پیمان بازل برجسته گردید. بهترین روش، برای تخمین ارزش در معرض خطر برای دارایی‌های فردی مورد مطالعه قرار گرفت و سه اوراق بهادار بهینه‌ مبتنی بر VaR و مرزهای مؤثرشان مورد بحث قرار گرفتند. اندازه‌گیری عملکرد مبتنی بر ارزش در معرض خطر نشان داد که اغلب اوراق بهادار بهینه گوناگون (2 #) مؤثرترین و فلزات گرانبها خالص (1 #) کم اثرترین بودند.

چکیده لاتین

Value-at-Risk (VaR) is used to analyze the market downside risk associated with investments in six key individual assets including four precious metals, oil and the S&P 500 index, and three diversified portfolios. Using combinations of these assets, three optimal portfolios and their efficient frontiers within a VaR framework are constructed and the returns and downside risks for these portfolios are also analyzed. One-day-ahead VaR forecasts are computed with nine risk models including calibrated RiskMetrics, asymmetric GARCH type models, the filtered Historical Simulation approach, methodologies from statistics of extremes and a risk management strategy involving combinations of models. These risk models are evaluated and compared based on the unconditional coverage, independence and conditional coverage criteria. The economic importance of the results is also highlighted by assessing the daily capital charges under the Basel Accord rule. The best approaches for estimating the VaR for the individual assets under study and for the three VaR-based optimal portfolios and efficient frontiers are discussed. The VaR-based performance measure ranks the most diversified optimal portfolio (Portfolio #2) as the most efficient and the pure precious metals (Portfolio #1) as the least efficient

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI