مقالات ترجمه شده

مقاله ریسک با ترجمه

دانلود مقاله ریسک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ریسک با ترجمه ، مقالات ریسک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ریسک ، دانلود ترجمه مقالات ریسک ، دانلود مقاله ISI ریسک ، ترجمه مقاله ریسک ، مقالات isi ریسک با ترجمه و گرایش های رشته ریسک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Multivariate dependence risk and portfolio optimization: An application to mining stock portfolios

2015
3111
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Firm Crash Risk, Information Environment, and Speed of Leverage Adjustment

2015
4068
word
44
رایگان

عنوان لاتین

The Integration of ERM and Strategy: Implications for Corporate Governance

2016
4237
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Gender composition and group dynamics: Evidence from alaboratory experiment with microfinance clients

2016
4837
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Methods for Risk Identification and Assessment in Financial Auditing

2015
4842
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Relationship between capital, risk and liquidity: a comparative study between Islamic and conventional banks in MENA region

2017
4847
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI