مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2018 با ترجمه

دانلود مقاله 2018 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2018 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2018 با ترجمه ، دانلود مقالات 2018 با ترجمه ، مقاله 2018 با ترجمه ، مقالات 2018 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2018 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Waste anesthetic gas exposure and strategies for solution

2018
2394
word
14
رایگان

عنوان لاتین

This challenging procedure has successful outcomes: Laparoscopic nephrectomy in inflammatory renal diseases

2018
2392
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Post-operative Assessment of the Arterial Switch Operation: A Comparison of Magnetic Resonance Imaging and Echocardiography

2018
2382
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Occupational hazards, DNA damage, and oxidative stress on exposure to waste anesthetic gases

2018
2380
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Long‑term Quality of Life Postacute Kidney Injury in Cardiac Surgery Patients

2018
2378
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus: targets and management

2018
2376
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Development and validation of prediction models for the risks of diabetes-related hospitalization and in-hospital mortality in patients with type 2 diabetes

2018
2371
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Metaheuristics optimization applied to PI controllers tuning of a DTC-SVM drive for three-phase induction motors

2018
2359
word
26
رایگان

عنوان لاتین

A comprehensive technique for optimal allocation of distributed energy resources in radial distribution systems

2018
2354
word
31
رایگان

عنوان لاتین

The role of education in the Environmental Kuznets Curve. Evidence from Australian data

2018
2350
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI