مقالات ترجمه شده

ارزیابی پس از عمل جراحی تغییر شریانی: مقایسۀ تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و اکوکاردیوگرافی

عنوان فارسی

ارزیابی پس از عمل جراحی تغییر شریانی: مقایسۀ تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و اکوکاردیوگرافی


عنوان لاتین

Post-operative Assessment of the Arterial Switch Operation: A Comparison of Magnetic Resonance Imaging and Echocardiography

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2382
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Pediatric Cardiology
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پس از عمل تغییر شریانی (ASO)، تصویربرداری پی در پی برای نظارت بر تغییرات ناهنجاری ضروری است. ما سنجش رزونانس مغناطیسی قلب (CMR) با اکوکاردیوگرافی ترانستروسیس 2-D (TTE) در ارزیابی بیماران ASO پس از عمل را مقایسه کردیم. ما یک بررسی مروری از بیماران در یک مرکز مراقبت عالی انجام دادیم که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و بعد از آن CMR را از 7/2010 تا 7/2016 انجام دادیم. افرادی با آناتومی تک بطنی ، انتقال ارثی شریان های بزرگ، و یا تغییر دهلیزی قبلی حذف شدند. TTE ظرف 6 ماه از زمان دریافت CMR برای مقایسه استفاده شد. پارامترها با اندازه بطنی و عملکرد سینوسی، پس زنی دریچه هلالی، ابعاد پایه نئو آئورت و وجود تنگی کانال شریان ریوی شاخه (PA) مقایسه شدند (روی CMR توسط شاخص ناکاتا یا اختلاف جریان راست / چپ، در TTE با سرعت پیک> 2 متر / ثانیه یا قطر PA Z کمتر از 2- ). چهل و هفت بیمار با 90 روش CMR و 86 TTE با معیارهای ورود به مطالعه مواجه شدند. ارزیابی CMR و TTE بطن راست (RV) و عملکرد بطن چپ به طور آماری تفاوت نداشت. انقباض RV با استفاده از TTE (p> 0.046) مورد بررسی قرار گرفت. تجربیات عروق ریوی راست و شریان ریوی چپ (LPA) توسط TTE بدتر از CMR (p <0.01) بود. تفاوت معنی داری بین CMR و TTE در تنگی شاخه PA وجود نداشت. با این وجود، بین استفاده از نمره Z و سرعت در هنگام تشخیص شاخه PA با TTE (T <0) سازگاری متضاد وجود داشت. ارزيابي رگرسيون نورولوژيك (PR) و رگرسيون نئو آئورت (AR) بين CMR و TTE به طور معني داري تفاوت (05 / 0P <) نشان داد. در 18٪ از مطالعات CMR (16 نفر)، ارزیابی برای تأخیر در بهبودی، با نقصهای پرفیوژن در سه بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. هنگام بررسی بیمار ASO بعد از عمل تفاوت های قابل توجهی بین CMR و TTE دیده شد. CMR برای ارزیابی PAs شاخه ای بود که معمولا نیاز به مداخله مجدد دارد. TTE در چندین مورد عملکرد بطنی تغییری را تشخیص نداد. تفاوت بین TTE و CMR می تواند مدیریت را تعدیل کند. پیوستن CMR برای نظارت معمول بیماران دریافت کننده ASO ضروری است.

چکیده لاتین

After an arterial switch operation (ASO), serial imaging is necessary to monitor for maladaptive changes. We compared cardiac magnetic resonance imaging (CMR) to 2-D transthoracic echocardiography (TTE) in assessing post-operative ASO patients. We performed a retrospective review of patients at a single tertiary care center who underwent an ASO and subsequently had a CMR performed from 7/2010 to 7/2016. Those with single ventricle anatomy, congenitally corrected transposition of the great arteries, or previous atrial switch operation were excluded. TTE obtained within 6 months of the CMR was used for comparison. Parameters compared included ventricular size and systolic function, semilunar valve regurgitation, neo-aortic root dimension, and the presence of branch pulmonary artery (PA) stenosis (on CMR by the Nakata index or right/ left flow differential; on TTE by peak velocity > 2 m/s or PA diameter Z score < − 2). Forty-seven patients with 90 CMR and 86 TTE studies met inclusion criteria. CMR and TTE assessment of right ventricular (RV) and left ventricular function did not statistically differ. RV dilation was overdetected by TTE (p = 0.046). Right pulmonary artery and left pulmonary artery (LPA) visualization by TTE was worse than CMR (p < 0.01). There was no statistically significant difference between CMR and TTE assessment of branch PA stenosis; however, there was poor agreement between the use of Z score and velocity when determining branch PA stenosis by TTE (κ < 0). Assessment of neo-pulmonary regurgitation (PR) and neo-aortic regurgitation (AR) was significantly different between CMR and TTE (p < 0.05). Assessment for delayed enhancement was performed in 18% of CMR studies (n = 16), with perfusion defects appreciated in three patients. Substantial differences between CMR and TTE exist when examining the post-operative ASO patient. CMR was superior for evaluation of the branch PAs, which commonly require re-intervention. TTE failed to recognize altered ventricular function in several cases. Differences between TTE and CMR could alter management is some cases. Incorporation of CMR into the routine surveillance of patients who received an ASO is warranted.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI