مقالات ترجمه شده

این روش چالش برانگیز نتایجی موفقیت آمیز در پی دارد: نفرکتومی لاپاراسکوپیک در بیماری های التهابی کلیه

عنوان فارسی

این روش چالش برانگیز نتایجی موفقیت آمیز در پی دارد: نفرکتومی لاپاراسکوپیک در بیماری های التهابی کلیه


عنوان لاتین

This challenging procedure has successful outcomes: Laparoscopic nephrectomy in inflammatory renal diseases

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2392
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله فاقد منبع
نشریه Urology Annals
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در یک مطالعه آینده نگر از نوامبر 2011 تا نوامبر 2013، ما 44 نفرکتومی لاپاراسکوپیک را برای بیماری های غیر عملکردی خوش خیم کلیوی انجام دادیم. 28بيمار تحت عمل جراحي نفرکتومی لاپاراسکوپيک ترانس پریتونئال (63/6 %)، 10 بيمار با هدایت لاپاروسکوپی (7/22 % ) و 6 بیمار (6/ %13 ) تحت عمل باز قرار گرفتند. سن، جنس، و علت نارسایی کلیوی بیماران مشخص شد. نتایج به شکل زمان عمل، عوارض حین عمل و پس از عمل جراحی ، میزان خونریزی، نمره درد و بستری شدن در بیمارستان اندازه گیری شد. بیماران در 1، 3 و 12 هفته و بعد از آن 6 ماه بعد پیگیری شدند. از 44 نفر، 10 نفر (7/22 %) 24-15 ساله بودند، 32 نفر ( %72 ) بین 25-50 سال و دو نفر بیش از 50 سال داشتند. زنان 4/56% بودند. 22 بیمار دارای نفرکتومی چپ یا راست بودند. انسداد Pelwireteric-junction (PUJ) شايعترين علت ، 26 مورد (%59 ) بود. زمان عمل: کمتر از دو ساعت در 30 (2/68 %) بیمار، و بیش از دو ساعت در 14 بیمار بود. از دست دادن خون: کمتر از 100 میلی لیتر در 12 نفر (3/27 %) ، 200-200 میلی لیتر در 20 نفر (4/45 %) و بیش از 200 میلی لیتر در 12 نفر (3/27 %) بود. همه چهار عارضه مهم به عمل باز منجر شد ، دو مورد آسیب به ورید های mesocolic و دو نفر عدم کارکرد استپلر عروقی داشتند. عوارض بعد از عمل: عفونت محل جراحی (SSI)، فلج انسدادی روده و تب خفیف در شش مورد و در دو مورد مجموعه های داخل شکمی خوش خیم غیر عفونی داشتیم. حداکثر نمره درد در POD-1: 4 در 20 مورد (7/%54 )، 2 در 24 مورد (54%) بود. دو مورد ، درجه درد 3-4، سه هفته پس از جراحی داشتند. مصرف خوراک در POD-2 در 30 مورد (2/68 %) و در POD-4 در 100٪ موارد آغاز شد. 22 بیمار (50٪) در POD-2 ، 16 نفر (7/36 %) در POD-4 تحت عمل جراحی قرار گرفتند . مطالعات ما و گزارش تصادفی و غیر تصادفی در مقالات، مشکلات پذیرفته شده و میزان تبدیل را گزارش می کنند. در نتيجه، نفرکتومی لاپاراسکوپیک براي كليه خوش خيم غير عملکردی، بهترين روش به جای نفرکتومی باز است.

چکیده لاتین

In prospective study from November 2011- November 2013, we performed 44 laparoscopic nephrectomies for benign non-functioning kidney diseases. Twenty eight patients underwent laparoscopic transperitoneal nephrectomies (63.6%), ten were laparoscopic assisted (22.7%) and six (13.6%) were converted to open. Patient’s age, gender, laterality and etiology of renal failure were noted. Outcomes were measured as operative time, intraoperative and post operative complications, blood loss, pain score and hospital stay. Patients were followed up at one, three and 12 weeks and 6 monthly thereafter. Of the 44, ten (22.7%) were 15-24 years old, 32 (72%) between 25-50 years and two were more than 50 years old. Females were 54.6%. 22 patients had either right or left nephrectomy. Pelviureteric-junction (PUJ) obstruction was the commonest cause, 26 cases (59.0%). Operative time: less than two hours in 30 (68.2%) patients, more than two hours in 14 cases. Blood loss: less than 100 ml in 12 (27.3%), 100-200 ml in 20 (45.4%) and more than 200 ml in 12 (27.3%) patients. All four major complications were converted to open, two had injury to mesocolic veins and two had vascular stapler malfunction. Post-operative complications: surgical site infection (SSI), paralytic ileus and mild grade fever in six cases each and non infected benign intra abdominal collection in two cases. Maximum pain score on POD-1: four in 20 cases (45.7%), two in 24 (54%). Two had pain score between 3-4 three weeks after surgery. Oral intake started by POD-2 in 30 (68.2%) and by POD-4 in 100% cases. 22 (50%) patients were ambulating by POD-2, 16 (36.7%) by POD-4. Our study and randomized and non-randomized published literature report acceptables complication and conversion rates. In conclusion, laparoscopic nephrectomy for benign non functional kidney is a better alternative to open nephrectomy

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI