مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2018 با ترجمه

دانلود مقاله 2018 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2018 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2018 با ترجمه ، دانلود مقالات 2018 با ترجمه ، مقاله 2018 با ترجمه ، مقالات 2018 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2018 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Cytokine profile changes in gingival crevicular fluid after placement different brackets types

2018
4130
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Robust dynamic transmission and renewable generation expansion planning: Walking towards sustainable systems

2018
4125
word
34
رایگان

عنوان لاتین

Monitoring and controlling energy distribution: Implementation of a distribution management system based on Common Information Model

2018
4117
word
19
رایگان

عنوان لاتین

All-optical analog-to-digital converter based on Kerr effect in photonic crystal

2018
4067
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Color image dehazing using surround filter and dark channel prior

2018
3995
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Biotreatment of real petroleum wastewater using non-acclimated immobilized mixed cells in spouted bed bioreactor

2018
3891
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Reprint of ‘‘LBBSRT: An efficient SDN load balancing scheme based on server response time’’

2018
3803
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Programmable architecture based on Software Defined Network for Internet of Things: Connected Dominated Sets approach

2018
3801
word
19
رایگان

عنوان لاتین

How does marketing capability impact abnormal stock returns? The mediating role of growth

2018
3709
word
42
رایگان

عنوان لاتین

Improving the agility of employees through enterprise social media: The mediating role of psychological conditions

2018
3668
word
22
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI